НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

В ЛРС–Девин откриха експозиционен рибарски център

девин център

Експозиционен рибарски център откриха ловците и риболовците от ЛРС-Девин. Новият център е част от проекта за насърчаване на риболовния туризъм в рибарската територия. Дейностите са по Мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат“ и са финансирани от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. с 43 271,15евро. В рамките на проекта е разработена и уеб базирана платформа за предоставяне на информация в полза на рибарските общности.

Основната цел на изпълнените дейности е насочена към развитие на риболовен туризъм с висока добавена стойност за територията и минимизиране на  рисковете от неустойчиво използване на нейните ресурси. Освен това, реализацията на проекта е насочена и към диверсификация на аквакултурните дейности чрез развитие на устойчив екологосъобразен туризъм.

Преди развитието на туризма се е свеждало предимно до предоставяне на места за настаняване и хране  без атракции и преживявания, които да привлекат и да удължат продължителността на престоя на туристите. С реализацията на проекта това се промени, като се предлагат  продукти с ново и по-високо качество.

Конкретните дейности, завършени от девинските ловци и риболовци, са преустрояване и оборудване на пространства с експозиция на ихтиологични видове, характерни за рибарската територия, както и маркетиране на общи за територита риболовни маршрути, природни и културни забележителности, атракции, места за настаняване и хранене. Извършен е и ремонт и преустройство на помещенията за експозиционен рибарски център.

Новият център е разположен на близо 50 кв. м площ и  се намира в сграда, стопанисвана от Сдружението на ловците и риболовците  „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО“, гр.Девин. Обособени са две зали – експозиционна и конферентна с архивно помещение. В експозиционната   има елементи от ихтиологичното богатство на рибарскататеритория. Конферентната зала е подходящо оборудвана с маси, столове и презентационна техника, които се използват, за да показват на туристи и гости условията за достъп и ограниченията за природните обекти и риболовни маршрути. Има възможност да се провеждат  обучения от типа „рибарски училища“, съществували  преди десетки години в района, както и за други форми за популяризиране на териториите като дестинация за риболовен туризъм.

девин център
Сомът  с дължина 1.5 метра е сред най-впечетляващите екзепляри сред всички 26 представители на водните обитатели в района

Разработената Уеб платформа представя информация за местата за риболов покрай водоеми и реки, разположени на територията на Батак, Девин и Доспат, информация за видовете риби в различните водоеми и реки, информация за места за настаняване, риболовни магазини , информационни центрове, места откъдето може да се закупи прясна риба, ресторанти, предлагащи рибна кухня, места за издаване на билети за любителски риболов, места за наемане на лодки под наем. Всички места са обелязани на карта, която има  опция: „заведи ме там и покажи маршрута”.

Уеб платформата представя информация и контакти на лица, предоставящи услугата „риболовен водач” на територията Батак, Девин и Доспат и информация за състезанията по риболов за цялата година. Риболовците имат възможност да споделят вида на уловената от тях риба и размера й в специално създаденото меню „Запис на улова”.

Уеб платформата се намира на следния адрес – https://lrdd.bg/

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ