НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

3 тона боклук събраха ловците от с. Голямо Асеново в акция по почистване на природата

голямо асеново почистване

Благородната инициатива да почистват близките местности ловците от димитров­градската дружина с. Голямо Асеново пре­връщат в традиция вече 4-5 години. Има символика в това, че акцията се провежда в навечерието на Великденските празни­ци, та нали Въскресението Христово пре­чиства, обновява и възражда както приро­дата, така и хората.

Стремежът на ловците е да превърнат околностите на селищата си в едно по-чисто място за живот. А целта е да из­градят с примера си обществена чувст­вителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да я на­правят по-чиста и по-красива в дългосро­чен план, категорични в това са Николай Колев, ловен спeциалист в ЛРС-Димитров­град, и Желязко Марков, председател на ЛРД-Голямо Асеново.

голямо асеново почистване

Тази година ловците и част от жителите на двете села – Го­лямо Асеново и Малко Асеново, взеха участие, макар и в си­туация на пандемия, в почистването на красивата местност „Въльовата кория“, превърната в сметище. Ловната дружинка е доста инициативна – пуска предварително обявата-покана за участие в ловното мероприятие по почистване на местността във Фейсбук, а в селищата я поставя на видно място, та всеки да я види и да се получи масовост за участие на жителите, а не само на ловците.

голямо асеново почистване
Председателят на ЛРД-Голямо Асеново: “Това безобразие трябва да спре”

„Нашата основна цел е да помогнем на природата. Тя е и нашият дом. Затова почистваме различни местности, които са поддадени на агресия от страна на недобросъвестни жи­тели. Местността „Въльовата кория“ е китна горичка, която е над пътя между двете села и се явява като естествен буфер на свлачище. Тази местност почиствахме преди две години, тогава сложихме и предупредителни табели да се пази чисто мястото, за да е жива горичката“ – споделя председателят на ЛРД-Голямо Асеново Желязко Марков.

Над 30 души се отзовават на доброволческата инициатива, за да почистят човешкото нехайство, което граничи с престъп­ление срещу природата. От ловците, които са имали този ден и друга ловностопанска дейност, като почистване на базата и горските пътеки, изграждане на солища –11 човека заедно с председателя се включват в почистването.

голямо асеново почистване

В мероприятието участват и 6-8 деца и тийнейджъри, на които е обяснено защо се прави тази акция и каква е целта. Ловците се надяват, че младежите ще изградят по-различно виждане и отношение към екологията и ролята на хората за опазване на природата. За­това развиват инициативата „Млад любител на прородата“. Всяка година събират децата на ловната база и ги запознават с правенето на хра­нилки, подхранването на дивеча, с целите, задачите и ролята на ловеца, с оръжието и четириногия помощник.

ЛРД-Осиковска и Правешка Лакавица – С дружни усилия стрелбището е възстановено

„Идеята ни е да накараме децата да мислят за животните, да се грижат за тях. Да имат друго виждане за ловеца, той не стреля само, а се грижи и опазва дивеча и природата. Ще бъда изключително до­волен да има повече млади хора около нас, които да променят нагласата за ловците.“

Независимо че толкова години жителите виждат старанието на ловците да опазят чисти землищата, човешкото нехайство си остава перманентно. Резултатът от тази акция е показате­лен за безхаберното отношение на живущите там към природа­та – за 3 часа са събрани над 3 тона боклук на 8 дка, като мест­ността е чистена преди 2 години. Стряскащо звучи. „Тоалетни чинии, матраци и какво ли още не бяха изхвърлени в горичката. А тя е над централен път и всичко се вижда – възмутено споде­ля председателят на дружината Желязко Марков. – Трябва да се спре това безобразие. Имаме камери, които ще пренасоча за там, за да може да се видят тези, които замърсяват мястото. И ще го публикуваме навсякъде, за да се знае.“

голямо асеново почистване
Николай Колев, специалистът по лова на ЛРС- Димитровград е удовлетворен от проведената акция

„Изключително съм удовлетворен от проведеното мероприя­ние, което беше широко афиширано от ловците на дружинката – казва Николай Колев, специалистът по лова на ЛРС-Дими­тровград, който участва в почистването със своя син Петко. – От ЛРС-Димитровград осигурихме материалната част – ръкави­ци, чували и предпазни маски. Дружината в с. Голямо Асеново е изключително организирана, задружна и много инициативна.“ Николай Колев спомена и за други нейни изяви, като възстано­вяване на старите чешми в землището й. Тази инициатива е с реално изпълнение – досега от четири чешми блика вода. Това е съществено, защото водата при тях е проблем.

голямо асеново почистване

Инициативата, която е превърната в традиция, ще продължи. Ловците ще популяризират разнообразните си възможности за подобряване на екологичната среда на живот, като се надяват усилията им да бъдат подкрепени от повече доброволци. Нека примерът им да е и призив за спиране на човешката немарливост към природата.

Павлина Павлова

Посетете нашата Фейсбук страница

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ