НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Айтоски дружини се отказват от лова на дива свиня, за да възстановят популацията

дива сивня айтос

През изминалите дни ловно-рибарска дружина Айтос югоизток – Малка поля­на взе решение за отказ от лов на дива свиня за предстоящия ловен сезон. Въ­преки грижите, които дружината положи през последните години, дивата свиня отсъства от ловната й мера. На няколко­то поставени камери-фотокапани всяка вечер се виждат дузина язовци, от тук редовно минават чакали, сърни и зайци. Няколко пъти има заснета дива свиня, за която се предполага, че е едно и също животно. До взетото решение на ловците се стигна след кратък дебат по личните интернет социални страници на дружи­ната. Единодушно от всеки член се прие предложението, което към този момент е факт. Ловците с този отказ целят да не се допуска тоталното унищожение на по­пулацията, тъй като африканската чума по свинете вече е взела своя данък и заразната вълна е преминала. Индиви­дите, които са оцелели, е редно да бъ­дат оставени на спокойствие и да дадат през идващите години поколение, което при отсъствие на болести и лов много бързо да възстанови популацията.

дива свиня айтос

Разбира се, че тази пър­ва стъпка не е окончателна и не е инцидентна, следват сериозно прочистване на скитащи кучета и други хищ­ници. Налагане на поставяне на спъвачки на овчарските кучета, които бродят из лов­ното поле със стадата и са сериозна заплаха за дивите животни. Ловците от дру­жината се надяват ловното им поле да е вид обетована земя за дивите свине. Идея­та е при гонки от други близ­ки или далечни дружини те да намират спокойствие тук през идната година, а защо не и в следващите две и три. Евентуално положително въздействие за привличане на глиганите би дала и сери­озната хранителна база, тъй като в района земеделските стопани сеят много зърнени култури. За тази година се предвижда да бъдат откупе­ни от кооперациите участъци с готови за жътва култури. Това ще са единични декари царевица, зърно и слънчо­глед в покрайнините на ниви­те и ще останат до много къс­на зима.

100% изпълнение на плана за отстрел на дива свиня в ЛРС-Кюстендил

В дружината отскоро е член и ловецът Кръстю То­доров, живеещ в Германия, който редовно я спонсорира с модерни хранилки, камери и различни примамливи аро­мати за дивеча. Ловците не спират да полагат грижи и за останалия дивеч, изграждат нови хранилки и заслони за яребиците, както и разсел­ват. Председателят на дру­жинката Георги Янев дари дузина птици – вече пуснати на свобода. Резултатите от разселването на местния дребен дивеч са налице, а очакванията са до няколко години и с едрия дивеч числеността да дос­тигне нормално ниво, поз­воляващо ловни излети. От ЛРС-Айтос, което обхваща две общини Айтос и Руен, споделиха, че приветстват решението на дружинката. Специалистът по лова Вер­гил Чакъров каза, че освен тази дружина и ЛРД-Дрянко­вец е взела решение за отказ на лов на дива свиня. Той до­бави: „Една птичка пролет не прави, въпреки че разбирам целта на ловците, оставяй­ки на спокойствие дивеча за някоя година, но би трябва­ло да е масово явлението. В това време държавата да предприеме мерки за подпо­магане на сдруженията, тъй като отказът от лов или не­ползването на бележките би довело до сериозен спад на финансови постъпления.“

Посетете нашата Фейсбук страница

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ