140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Айтоски дружини се отказват от лова на дива свиня, за да възстановят популацията

дива сивня айтос

През изминалите дни ловно-рибарска дружина Айтос югоизток – Малка поля­на взе решение за отказ от лов на дива свиня за предстоящия ловен сезон. Въ­преки грижите, които дружината положи през последните години, дивата свиня отсъства от ловната й мера. На няколко­то поставени камери-фотокапани всяка вечер се виждат дузина язовци, от тук редовно минават чакали, сърни и зайци. Няколко пъти има заснета дива свиня, за която се предполага, че е едно и също животно. До взетото решение на ловците се стигна след кратък дебат по личните интернет социални страници на дружи­ната. Единодушно от всеки член се прие предложението, което към този момент е факт. Ловците с този отказ целят да не се допуска тоталното унищожение на по­пулацията, тъй като африканската чума по свинете вече е взела своя данък и заразната вълна е преминала. Индиви­дите, които са оцелели, е редно да бъ­дат оставени на спокойствие и да дадат през идващите години поколение, което при отсъствие на болести и лов много бързо да възстанови популацията.

дива свиня айтос

Разбира се, че тази пър­ва стъпка не е окончателна и не е инцидентна, следват сериозно прочистване на скитащи кучета и други хищ­ници. Налагане на поставяне на спъвачки на овчарските кучета, които бродят из лов­ното поле със стадата и са сериозна заплаха за дивите животни. Ловците от дру­жината се надяват ловното им поле да е вид обетована земя за дивите свине. Идея­та е при гонки от други близ­ки или далечни дружини те да намират спокойствие тук през идната година, а защо не и в следващите две и три. Евентуално положително въздействие за привличане на глиганите би дала и сери­озната хранителна база, тъй като в района земеделските стопани сеят много зърнени култури. За тази година се предвижда да бъдат откупе­ни от кооперациите участъци с готови за жътва култури. Това ще са единични декари царевица, зърно и слънчо­глед в покрайнините на ниви­те и ще останат до много къс­на зима.

100% изпълнение на плана за отстрел на дива свиня в ЛРС-Кюстендил

В дружината отскоро е член и ловецът Кръстю То­доров, живеещ в Германия, който редовно я спонсорира с модерни хранилки, камери и различни примамливи аро­мати за дивеча. Ловците не спират да полагат грижи и за останалия дивеч, изграждат нови хранилки и заслони за яребиците, както и разсел­ват. Председателят на дру­жинката Георги Янев дари дузина птици – вече пуснати на свобода. Резултатите от разселването на местния дребен дивеч са налице, а очакванията са до няколко години и с едрия дивеч числеността да дос­тигне нормално ниво, поз­воляващо ловни излети. От ЛРС-Айтос, което обхваща две общини Айтос и Руен, споделиха, че приветстват решението на дружинката. Специалистът по лова Вер­гил Чакъров каза, че освен тази дружина и ЛРД-Дрянко­вец е взела решение за отказ на лов на дива свиня. Той до­бави: „Една птичка пролет не прави, въпреки че разбирам целта на ловците, оставяй­ки на спокойствие дивеча за някоя година, но би трябва­ло да е масово явлението. В това време държавата да предприеме мерки за подпо­магане на сдруженията, тъй като отказът от лов или не­ползването на бележките би довело до сериозен спад на финансови постъпления.“

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ