140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Долни чифлик – Активни дружини в отстрела на хищници

долни чифлик хищници

Въпреки че не се стиму­лира финансово отстрела на хищници, ловците от ЛРС „Балкан“ в град Долни чифлик се отнасят много от­говорно по регулирането на числеността на чакалите и лисиците, която е много го­ляма в ловните райони. Ко­легите им от крайморската дружинка в село Шкорпило­вци имат най-висок отстрел на чакали, както казва пред­седателят й Вълко Кондов. За изминалия сезон са от­стреляни над 40 чакала, но вероятно те са много пове­че, защото не винаги се пре­дават всичките убити хищ­ници.“ Редовно на излетите сме имали слука на чакали, а на един лов бяха отстре­ляни над 5. Лично аз имам изградено стървилище, къ­дето зареждам примамки и там отстрелвам хищниците. Всеки един ловец е убеден, че трябва да се ловува на хищници, защото по този на­чин се дава спокойствие на приплодите на дивеча, както и на много ловни и неловни видове птици. Аз имам от­стреляни 20 чакала. Сред добрите хищничари е и брат ми Иван Кондов, както и Ка­лоян Вълков, Кирил Михов и Тома Кръстев, който е и горски – той има доста слука на хищници“, казва предсе­дателят Вълко.

ЛРС-Златарица – Няма дружина без отстреляна дива свиня

Ловците от дружинката в град Долни чифлик са от­стреляли за последния се­зон 20 чакала, тези от ЛРД- Пчелник 10, толкова е и отчетът на ЛРД-Нова Шипка и ЛРД-Бяла, а в ЛРД-Гроз­дьово – 7.

Георги ГЕОРГИЕВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ