140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Хасково – Ръст в популациите на елени и сърни, обновява се и материална база

таксация хасково

Данните от пролетната таксация на терито­рията на ловно-рибарското сдружение в Хасково доказват, че броят на благородните еле­ни се е увеличил в сравнение с миналата година. Отбелязва се и ръст на елените лопатари, а също на сърните, които са достигнали над 2900. Данните показват, че е намаляла числе­ността на дивите свине, което се забелязва и в други краища на страната.

ЛРС-Попово – Наблягат на люцерната в дивечовите ниви

При дребния дивеч с най-голяма численост са зайците. Фазаните са над 3900, яреби­ците – над 7800. Малко са кек­лиците.

Според данните вълците са само 6, чакалите обаче са се увеличили спрямо последната таксация и са достигнали пове­че от 900. Бройката на лисици­те и на дивите котки е в мина­логодишните рамки.

таксация хасково

Продължават и другите гри­жи на ловците от ЛРС-Хасково по ловните полета. Редица дру­жини потегнаха хранилки на дивеча, които бяха повредени от снега и вятъра през зимните месеци. Сред тях е дружината в Стамболово. Ловците в Кни­жовник пък вдигнаха ново и удобно чакало. В Сираково бе направено пролетно почиства­не на района около ловния дом с чешма „Елените“.

Златка МИХАЙЛОВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ