140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Каспичан – Ръст на сърните и пернатите

Сърна

При добра организация и строго спазване на изискване­то заради пандемията от COVID-19 се проведе пролетна­та таксация за наличието на дивите животни в ловищата на дружинките в ЛРС “Балкан 2001” в гр. Каспичан. Те са само четири в малкото сдружение, но проявяват голямо старание за доброто стопанисване на ловищата си. Лов­ният специалист Валерий Николов на ЛРС-Каспичан сподели, че участието и активността на членовете на дружинките е било много голямо. Заедно с ловците във всяка дружинка е имало и представители на ДГС-Нови пазар, които са констатирали добра наличност на дивеч в района. Възрастните ловци над 65 години са били освободени от тази дейност. Над половината, някъде и повече от 60 на сто е било присъст­вието, а в дружинката в с. Кюлевча ловците са били около 80 на сто. Това е осигурило по-доброто обхождане на лов­ните райони.

ЛРД-Разлог – Таксация и изграждане на нови хранилки в един ден

Направената равносметка показва, че е намалял броят на благородните елени, но пък бележи ръст популацията при сърните, фазаните и яребиците. Констатацията е, че има и дири на диви свине, а не са открити трупове на умре­ли животни. Ловците от ЛРД-Кюлевча отчитат 44 сърни, а от ЛРД-Могила – 28, има добро наличие на този вид дивеч и в останалите две дружинки – в Каспичан и Марково.

Видени са и диви зайци, което е записано в равносмет­ката, но те си остават като проблем, защото в следващите месеци дългоухите ги няма, което говори за унищожава­нето им чрез отравяне, коментира Валери Николов. Мина­лата година бяха пуснати фазани в ловните райони, а за това лято също са дадени заявки за закупуване на такива птици, които се доотглеждат съвместно с птиците от ЛРС- Шумен във волиера в с. Ивански. Много добри взаимоотно­шения и сътрудничество има между двете сдружения. Така ще бъде и тая година, когато след адаптацията птиците ще бъдат пуснати в природата на четирите дружинки на каспичанското сдружение.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ