140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Кюстендил – Разселиха 280 яребици

кюстендил яребици

Разселване на яребици са извършили в района от лов­но-рибарското сдружение „Елен” в Кюстендил.

„Разсе­лихме 280 яребици. Птиците бяха доставени от Сливен, в много добро състояние, мно­го жизнени. Разселени бяха на подходящи места след адаптация и можем да се похвалим, че ще се увели­чи популацията на този вид. Преди години популацията на яребиците беше много слаба, може да се каже, че състоянието беше критич­но, но вече не е така. Уве­личават се тези птици. За съжаление все още има не­добросъвестни ловци, които при излети за пъдпъдък си позволяват да отстрелват и яребици. Културата не е на най-доброто ниво. За всички дружинки в полските райони, където се срещат яребици, имаме и план за отстрел на тези пернати” – съобщи лов­ният специалист на сдруже­нието Венко Калинчев.

Мащабно разселване с нови измерения в ЛРС-Монтана

Лов­но-рибарското сдружение „Елен“- Кюстендил се състои от 32 ловни дружинки, в кои­то членуват 2400 ловци.

Юлияна КОЛЧАКОВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ