140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Пазарджик – Заради времето подхранват през март и април

пазарджик подхранване март

Преди време ловците се стремяха да изразходват фу­ража, ечемика, пшеницата, царевицата и др. най-късно до края на февруари. В послед­ните 5-6 години, във връзка с климатичните изменения, голяма част от тях задържат тези култури, предназначени за подхранване, през март, та даже и в първата десетдневка на април.

Така стана и през третата седмица на март в ловностопанския район на ЛРС „Сокол 1893“ – Пазарджик, след като само малко преди последния сне­говалеж в Горнотракийската низина проведоха мащабна акция по изхранването на дивеча.

Свраките и враните на прицел в ЛРД-Суворово

И този път най-активни в дейността по подпомагането на дивеча в трудните за него месеци бяха ловците в ЛРД -Априлци, ЛРД-Добровница, ЛРД-Овчеполци, ЛРД-„Алеко“ в с. Алеко Константиново, ЛРД „Тополница“ в областния център, ЛРД-Пищигово, ЛРД- Црънча и др.

Пазарджишката ловна орга­низация и при това подхран­ване разпръсна в полетата на дружините над 500 кг жито и царевица, като членовете им запазиха определено количе­ство поне за още една атмос­ферна аномалия, която може да ги изненада и през април.

„Вече подхранваме през март и дори април, така че сме оставили още малко зър­но за всеки случай – сподели членът на УС на ЛРС „Сокол 1893“ в Пазарджик Андон Ан­донов.

През събота и неделя, ко­гато проведоха своята про­летна таксация, ловците до­пълниха хранилките, което ще подпомогне дивеча през започващия брачен период и ще доведе, особено при яребиците, до образуването на здрави и енергични двой­ки, гарантиращи достатъчно голяма популация при ново­излюпените птици след гнез­денето.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ