НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Попово – Наблягат на люцерната в дивечовите ниви

попово люцерната

Заради строителството на газопровода, пресичащ надлъж цяла Северна България, се оформи обширно трасе с изцяло изсечена растителност. Това използваха ловци от поповското сдружение, за да засеят нови площи дивечови ниви.

Активисти от с. Водица, начело с кмета Иван Иванов, се включиха в обработването на нивите в м. „Саркайра“ на трасето на газопровода. Изорани и своевременно засети с люцерна са нови 50 дка. Съседите от с. Осиково също се включиха в акцията, понеже нивата е буквално на границата на ловните им полета. Двете дружини поддържат добри отношения и често са заедно в разни ловно-стопански мероприятия. Водишките ловци поддържат и други дивечови ниви, на по-малки площи. На тази в м. „Кюмюрлюка“ са засели царевица.

попово люцерната
Кметът на с. Водица Иван Иванов е сред участниците в сеитбата

И в други поповски села подготвят дивечови ниви, като наблягат на люцерната в тях. Такива площи обработиха и вече са засети в Еленово, Голямо Градище, Росина. В Горско Абланово пък са засели сорго и просо.

Дивечовите ниви – Сей, ловецо, сега му е времето

Акцентът с люцерната не е случаен. Крупните земеделски производители наблягат на житни култури, царевица и слънчоглед. Люцерна вече почти никой не засява. Затова сега я предпочитат в пролетната сеитба. Идеята на сдружението е да се подобряват хабитати за благородни елени, сърни и зайци. Известно е каква голяма популация от елени има в региона и това се потвърди на проведената пролетна таксация. При дивите свине положението е тревожно – в някои дружини изобщо не са записали присъствие на този дивеч, а в недалечното минало се ловуваше повсеместно. Сега са регистрирани едва 130 диви свине, при състав от 41 ловни дружини. Стабилна популация има при фазаните и това е реален шанс да се осмисли ловът през зимата.

          Сдружението помага на ловните дружини в поддържането на дивечови ниви. Осигуряват се семена, покриват се разходите за горива и тежка земеделска техника. Ловците се включват с труда си, на доброволен принцип. Ловно-стопанската дейност винаги е била част от ангажиментите им и не е трудно да се намерят желаещи. Пък и много често председателите дават личен пример. Както се вижда, даже и кметове-ловци стават сеячи…

Младен ДОБРЕВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ