НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Трявна- Расте популацията на благородния елен

таксация трявна

Най-добрата новина от ЛРС-Трявна след проведената пролетна таксация на дивеча е присъствието на 30 благородни елена в лов­ните полета на сдружението. Това съобщи ръ­ководителят Христо Димитров и даде още информация по отношение състоянието на дивечовите запаси.

Като цяло популацията на дивите свине е доста намаля­ла в сравнение с предходни години. Отчетени са 50 живот­ни от най-популярния сред местните ловци вид, като тол­кова са и заплануваните за отстрел през следващия сезон.

ЛРС-Кърджали – Фазаните се завръщат, увеличава се и благородният елен

При хищниците: численост от 70 лисици и 60 чакала, като също по толкова са и заложените в плана.

Хищници се отстрелват и по време на груповия лов на дива свиня, но разчитат най-много на индивидуалния от­стрел. Във всяка от петте дружини в състава на сдружение­то си имат изявени хищничари, които правят каквото могат за регулиране на чакалите и лисиците. Ето и някои от от­личниците в сдружението: Веселин Бонев от ЛРД-Чернов­ръх, Стойно Стойнов от ЛРД-Трявна, Станислав Станчев от ЛРД-Белица, Кольо Михайлов от ЛРД-Станчов хан.

Поради засиленото присъствие на благородни елени в Тревненския Балкан, в сдружението са решили да построят нови и да отремонтират старите хранилки за едър дивеч. Ще се разработват и нови дивечови ниви. Ловците от с. Станчов хан вече са се заели с тази благородна задача и имат намерение да засеят новите площи с люцерна. И дру­ги дружини са готови да последват примера им.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ