140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Трявна- Расте популацията на благородния елен

таксация трявна

Най-добрата новина от ЛРС-Трявна след проведената пролетна таксация на дивеча е присъствието на 30 благородни елена в лов­ните полета на сдружението. Това съобщи ръ­ководителят Христо Димитров и даде още информация по отношение състоянието на дивечовите запаси.

Като цяло популацията на дивите свине е доста намаля­ла в сравнение с предходни години. Отчетени са 50 живот­ни от най-популярния сред местните ловци вид, като тол­кова са и заплануваните за отстрел през следващия сезон.

ЛРС-Кърджали – Фазаните се завръщат, увеличава се и благородният елен

При хищниците: численост от 70 лисици и 60 чакала, като също по толкова са и заложените в плана.

Хищници се отстрелват и по време на груповия лов на дива свиня, но разчитат най-много на индивидуалния от­стрел. Във всяка от петте дружини в състава на сдружение­то си имат изявени хищничари, които правят каквото могат за регулиране на чакалите и лисиците. Ето и някои от от­личниците в сдружението: Веселин Бонев от ЛРД-Чернов­ръх, Стойно Стойнов от ЛРД-Трявна, Станислав Станчев от ЛРД-Белица, Кольо Михайлов от ЛРД-Станчов хан.

Поради засиленото присъствие на благородни елени в Тревненския Балкан, в сдружението са решили да построят нови и да отремонтират старите хранилки за едър дивеч. Ще се разработват и нови дивечови ниви. Ловците от с. Станчов хан вече са се заели с тази благородна задача и имат намерение да засеят новите площи с люцерна. И дру­ги дружини са готови да последват примера им.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ