140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Златарица – Няма дружина без отстреляна дива свиня

златарица дива свиня

Оказва се, че сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сокол 1910” в Златарица е на първо място по отстрел на диви свине от всички ловни организации на територията на Регионалната дирекция по горите, която обхваща Ве­ликотърновска и Габровска области. Отчетено е 36 % изпълнение на предвидения план за отстрел. Наистина слуката не е много, както по време на предишни ловни се­зони, ала другото радостно е, че няма ловна дружина, която да не се е отчела – по 1, 2 или 3 диви свине – но всяка има принос за реализацията на плана. А с най-добри резулта­ти са дружините в Калайджи, Росно, Средно село, Дединци. Има отстрелян и голям глиган – Пламен Стаматов от ловна­та дружина в Златарица бе ловецът, сдобил се с трофея. Претеглено на кантар, дивото животно излезе точно 189 кг, а глигите му са за златен ме­дал.

Добър отстрел на диви свине отчетоха в ЛРС-Дупница

Както много други ловци, така и златаришките разчитат най-вече на свинския лов. „За пернат дивеч ходят само мла­дите – обяснява специалис­тът по лова Минко Радков. – Предпочитан от мнозинството е косматият дивеч.” Въпреки това всяка година сдружение­то разселва фазани, защото все пак се намират желаещи за този лов. През отминалия сезон някои ловци излизаха и за пъдпъдъци. Водоплаващи птици обаче не долетяха от север, явно заради топлата зима.

А тазгодишната пролетна таксация не е обнадеждава­ща, що се отнася до дивите свине. Тя показа, че те про­дължават да намаляват. За тяхна сметка обаче се увели­чават благородните елени, сърните в ловните полета са доста. Все пак поставените камери засичат свине-майки с прасенца и надеждата е АЧС да отмине скоро и след 4-5 години да се възстанови няко­гашната популация на дивата свиня там.

Други сдружения във Ве­ликотърновска област освен това в Златарица се оплакват от многото чакали. През фев­руари са организирани групо­ви излети на такива хищници, ала ловците не са доволни – количеството отстреляни чакали не е било в степен, която да може да повлияе на високата им численост.

Тази година сдружението няма да организира курс за подготовка за млади ловци. По думите на Минко Радков, в общината младите хора, кои­то са мераклии да ловуват, са малко.

Милка ДЕНЕВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ