НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

В ЛРС-Кърджали изпълняват заповедта за вземане на проби от лисици и чакали

кърджали лисици

„Ще изпълним заповедта на министъра на земедели­ето, храните и горите във връзка с мерките, заложени в Програмата за профилакти­ка, надзор и ликвидиране на болестта „Бяс” в България. Ще предаваме труповете на отстреляните от нас лисици и чакали, както и намерените трупове. Имаме много добри хищничари. Водещи са дру­жините Кърджали-2, Борови­ца, Стремци, Кърджали-1 и Миладиново“. Това заяви председателят на сдружението на ловците и риболовците в Кърджали Васил Дончев.

кърджали лисици
Васил Дончев

Съгласно заповедта от Кърджалийска област, в която влизат общините Кър­джали, Момчилград, Кру­мовград, Джебел, Ардино, Кирково и Черноочене, може да се вземат 128 проби от трупове на лисици и чакали във връзка с мониторинга на ефективността от извър­шената орална ваксинация срещу бяс.

Дават премии за отстрел на хищници в зони с ваксинация против „Бяс”

Както е известно, отстре­ляните или намерените трупове на лисици и чакали трябва да се предоставят на държавните горски сто­панства /ДГС/ и държавните ловни стопанства /ДЛС/. За труп на отстреляна лисица или чакал ловците ще по­лучават по 20 лв., а за на­мерен труп на лисица или чакал – по 50 лв. Труповете ще се транспортират от ДГС и ДЛС, а пробите ще се взе­мат от областните дирекции по безопасност на храните, става ясно от заповедта на министъра на земеделието, храните и горите.

Според последната про­летна таксация на дивеча на територията на сдружението в Кърджали има 209 чакала и над 400 лисици.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ