140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

40 диви заека разселват за опресняване на кръвта в ЛРС-Пещера

пещера заека

За опресняване кръвта на дивия заек в района на Пещера от местното ловно- рибарско сдружение и тази година ще разселят 40 заека. Това съобщи председателят Иван Джинев, който напом­ни, че вече 4 години дру­жинките към сдружението не ловуват на заек, за да може да се възроди популацията. Ден преди светлия християн­ски празник Гергьовден в ес­тествена среда в горите край Брацигово са пуснати първи­те 11 заека след адаптация. Стартът е даден от Свето­слав Рашайков, син на пред­седателя на дружинката в гр. Брацигово Стоян Рашайков. Помага му дългогодишният ловен надзирател на ЛРС- Пещера Исмаил Фотенлиев, като му показва на терен как се разселва див заек. Кампа­нията „Да разселим 40 заека“ на ЛРС-Пещера ще продъл­жи до края на май и през юни, когато ще бъдат разсе­лени още 29 заека. Всички те са закупени от ЛРС-Пазар­джик, като всеки един заек струва 140 лв. Най-много – 20 заека, ще бъдат пуснати в землището на дружинката на гр. Пещера. Останалите 9 ще бъдат разпределени сред дружинките на селата Козар­ско, Исперихово и Бяга.

Ловци от ЛРД-Припек спасиха дива коза от скитащи кучета

пещера зайци

Председателят Иван Джи­нев, който е в Съюза на ловците и риболовците от далечната 1983 г., помни времена, когато в района на Брацигово и Капитан Дими­триево на един излет слука­та за ловците е била цифром и словом 80 заека. Затова Джинев е подел иницитива­та „Да разселим 40 заека”, която вече четвърта година млади и стари ловни друга­ри от района на пещерското сдружение поддържат. По­мага им „Националната про­грама за устойчиво развитие на дивечовите запаси в сис­темата на НЛРС-СЛРБ, чрез разселване на дивеч“ която всяка година поема част от разходите за закупуване на разселения дивеч. Така един заек вместо стойността от 140 лв., на която се продава в ЛРС-Пазарджик, струва на ЛРС-Пещера 90 лв.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ