140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

80 кандидати за ловци участват курса на ЛРС-Кюстендил

курс ловци

Курс за нови ловци провежда ЛРД „Елен“ – Кюстендил, съобщиха  от сдружението.

 „Заради пандемията теоретичната част се проведе онлайн. Обучението води Данко Поляков – инженер лесовъд, и премина на много добро ниво. Практическите занятия по ловна стрелба водят  инструкторите Красимир Кирилов и Илко Малинов – обясни  ловният специалист Венко Калинчев. – Тренировъчните стрелби са на стрелбището, намиращо се край язовир „Дренов дол”. Провеждат се що-годе по модерния начин – от 20 г. разполагаме с автоматични машинки. Спазваме всички противоепидемични мерки, предписани от здравните власти. Кандидат-ловците са на отстояние един от друг, всички са с маски, включително и инструкторите. Практическото обучение приключва в събота – 15 май. Последната тренировка е тогава, след което завършилите ще получат удостоверения. Впоследствие данните се подават в държавното горско стопанство, дивечовъдна станция „Осогово”, и Районното управелние по горите прави предложение пред Изпълнителната агенция по горите за назначаване на изпитна комисия. Изпитите ще бъдат между 5 и 20 юли. Предвидено е да минават по 25 човека на ден. Успешно издържалите теорията отиват на изпит по ловна стрелба. Имахме  82-ма записали се, но няколко души се отказаха и очакваме да намалеят до 70 човека, което е що-годе добре. Много важно е, че осигуряваме възможност на завършилите да ловуват, те могат да се включат в ловните дружинки на територията на сдружението. Имаме текучество. Т. е. освобождават се места в дружинките – от преместили се и отчислени ловци, от починали, които запълваме и държим едно определено ниво. В тази връзка почти всяка година провеждаме курсове за нови ловци. Сега 60-70 % от курсистите са местни хора, от Кюстендилски регион. Има и от други места. Преди години хората от други райони бяха повече, но те чувствително намаляха.”

Стана ясно, че от сдружението подготвят и провеждането на курс за подборен отстрел. Той ще започне след завършването на този курс. Теорията отново ще се преподава онлайн, а практическото обучение ще е на стрелбището за подборен отстрел, което е на същото място – до язовир „Дренов дол”.

Правят курсове за подборен отстрел в ЛРС-Перник

Юлияна КОЛЧАКОВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ