140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Даниел Тошков бе преизбран за председател на сдружението в Димитровград

събрание тошков

Близо 19 хил. лв са използвани за разселване на дивеч през изминалата година в сдружението на ловците и риболовците в Димитровград. Разселени в природата са общо 750 колхидски фазана, 800 диви патици, 300 яребици . Очакванията се пролетното разселване да даде добър ефект. Пролетната таксация установи запаси от сърна- 244 броя, дива свиня- 151, фазан- 3010, яребица- 3495, тракийски кеклик- 50.

В ЛРС-Хасково преизбраха председателя Желязко Живаков

Това бе отчетено на състоялото се  годишно общо събрание на сдружението. Данните показват още, че е запазена числеността при хищниците, особено при чакала. Отстрелът при този хищник е стабилен – около 400 , най-много са бройките на дружината в с.Крепост. Не трябва да се пренебрегва и негативното влияние на свраки, сиви врани и чавки върху запасите от яребици и фазани, бе подчертано в доклада на председателя на управителния съвет Даниел Тошков.

събрание тошков

 Притеснени от намалената популация на заека, ръководството и членовете на дружините са заявили доставка по Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ от 150 броя зайци на възраст 60 дни. В ловно-стопанските райони на дружините от селата Горски извор и Черноконево вече са разселени 40 диви заека. За отбелязване е, че на територията на дружеството дивата свиня бележи ръст. По време на сезона за радост  не са открити заразени  с АЧС животни. Най-много  диви свине са отстреляни в Горски извор, Върбица и Добрич. Както гласи препоръката на управителния съвет, за ръководители на лова са избирани ловци с дългогодишен опит.

От доклада на председателя Тошков стана ясно, че всички дружини изпълняват в срок мерките, предвидени в ловноустройствените проекти. Набавят се необходимите количества фуражи. През студените месеци редовно  се поддържат  хранилките, поставени на най-подходящите точки от зимните местообитания на дивеча. В районите, където се разселва яребица, да се изградят още хранилки за дребен дивеч, възнамерява сдружението.

събрание тошков

Наред със системните грижи за срочното изпълнение на ловно-стопанските мероприятия и решаване на организационни въпроси сдружението привлича  партньори в благородната цел-  опазване на природните богатства на родния край. Голям интерес предизвика акцията за почистване на горска местност, организирана от ловците в с. Голямо Асеново, в която с готовност участваха местни жители , сред които и деца.

702-ма са към момента членуващите в сдружението, 7 от тях са жени. Най-многобройни са дружините в селата Горски извор и  Ябълково.  72-мата ветерани на сдружението  са на разположение за съвети към младите ловци, най-голямо е присъствието им в дружината в Сталево.

Ветеранът от Черногорово Тошко Колев бе най-възрастният делегат на отчетното събрание

След активни разисквания и при отлична организация  от комисията с председател Иван Гочев се състоя тайно гласуване за избор на ръководни органи на сдружението и делегати на предстоящото Общо събрание  на  НЛРС–СЛРБ.

събрание тошков

С пълно единодушие начело на сдружението остава председателят Даниел Тошков. За председател на Контролния съвет бе избран Христо Тодоров.

Златка Михайлова

Снимки Янко Найденов

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ