140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Две общи събрания през тази година в ЛРС-Велико Търново

велико търново събрания

Отдавна не се бяха съ­бирали членовете на УС на сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сокол 1884” във Велико Търново заради пан­демията и по тази причина се бяха натрупали много въпроси за разискване.

А и трябваше да се представят материалите за годишното отчетно събрание. Всъщност тази година сдружението трябва да си избере ново ръко­водство. И след като мандатът на сегашното изтича през сеп­тември, ще има две събрания. Отчетът за дейността през из­миналия период ще бъде на 5 юни, а по-нататък ще се реша­ва кога точно да бъде изборно­то събрание.

Стана ясно, че въпреки оч­акванията, членската маса на сдружението тази година се е увеличила. Явно АЧС засега не е стреснала сериозно търнов­ските ловци. Въпросът е какво ще стане по-нататък.

След като ползването на дивата свиня намалява и из­пълнението на отстрела едва стигна 15 %, единодушно беше решено да се разселят повече фазани, които постепенно се превръщат в основен обект за лов. Ловци предложиха да се вземат повече малки, 45-днев­ни птици, които да се доотглеж­дат в подходящи стационарни волиери на дружините в Арба­наси, Дебелец, Ресен.

велико търново събрания

Поставен беше и въпросът за купуване на диви зайци, за да се увеличи популацията на този дивеч и да започне лов. Някои от членовете на УС оба­че се противопоставиха. Какъв е смисълът, след като живот­ните ще бъдат унищожени, от една страна, от селскостопан­ските отрови, с които аренда­торите пръскат посевите си, от друга – от хищниците, не само чакали, лисици, подивели куче­та, но и птици. Така че е трудно да се разчита този дивеч да се увеличи. Ако пък се вземат двойки и започне развъждане, ще е необходимо някой да се грижи за тях постоянно. А и трябва да се осигури подходя­що място за зайчарник.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ