140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Иван Искренов остана начело на ЛРС “Руй” в Трън

искренов трън

С пълно единодушие делегатите на отчетно-изборното събрание на ЛРС “Руй” в Трън преизбраха досегашния председател на сдружението Иван Искренов. С дебати, разискване на много болезнени проблеми протече ловният форум в пограничния град.

Появилата се пандемия от Covid-19 коренно промени начина ни на общуване, отчете Иван Искренов. По думите му коронавирусът се е отразил
негативно върху организационния живот в дружинките, сравнително малко хора са се явявали на ловните излети.

искренов трън

“Спазвайки заповедите и изискванията за ограничаване на разпространението на вируса се отдалечихме и ние по между си.Това поражда неразбории, спорове и др. действия, които нарушават другарските отношения, приятелството и успешното проевеждане на ловните излети.” – отчете Искренов.
Темата и последствията от Африканската чума п свинете също  съпътства организацията и комфорта на ловните излети.Непрекъснатите промени в указанията, липсата на добра организация по събирането на пробите и други  неуредици от държавните органи създаваха понякога тягостно напрежение по време ловните излети, смята Искренов.
Все по-сериозно се прилага уставът на сдружението. За да се познава съдържанието му и изпълняват неговите изисквания, същият е отпечатан в брошура и са разпространява свободно сред ловците по дружинки и групи. Оказва се обаче,че това не е достатъчно. Необходимо е той да се изучава и изпълнява особено от младите ловци и новопостъпилите членове в сдружението, категорични са от ръководството на ЛРС “Руй”.
  През отчетната година на територията на сдружението се изпълняваше ловоустройствен проект. Неговите изисквания ще окажат влияние върху дейността на сдружението и ловците през следващите десет години. 935 ловци са заверили членството си за 2021 г. Управителният съвет през периода е провел 5 заседания, на които обстойно са разглеждани въпроси, пряко касаещи дейността на организацията. Много добри са отношенията и формите  за взаимодействие с РУГ-Кюстендил и ДГС-Трън.Заедно с тях своевременно и компетентно се решават въпросите, свързани с изпълнение на ЗЛОД, Правилника за неговото приложение, съответните инструкции и заповеди на МЗХГ.

Ася Асенова

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ