140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Девин – Благородните елени и сърните се увеличават

сърните лрс-девин

През 2020 г. сдружението стопанисва площ от 54 хил. ха. Пора­ди географските дадености на региона в ловностопанските райо­ни на дружините има разнообразен дивеч. Проведената успешно пролетна таксация дава реална картина на дивеча и неговото разнообразие. Благородните елени са 241, или с 34 повече в сравнение с 2017 г. Елените лопатари присъстват в горите на ЛРС-Девин, но с по-скромна цифра – 20, сърните намират своя рай в Девинско и последното преброяване сочи, че горите се обита­ват от 1832 сърни, или с 85 повече в сравнение с 2017 г. Елените лопатари най-добре се аклиматизират в районите на Лясково и Михалково, като през 2020 г. са закупени и разселени 6 лопатара в района на Лясково и Настан. Муфлоните също присъстват в района на ЛРД-Лясково, таксираните екземпляри са 41. Дивата свиня намалява, въпреки грижите, 313 са преброените. Дивият заек също запазва своя брой и е в рамките на 2946.

280 дка дивечови ниви са засети в ЛРС-Радомир

От пернатите представители най-атрактивни са глухарят, пла­нинският кеклик и яребицата. От хищниците присъстват мечката, вълк и лисицата.

В кратки щрихи за ловностопанските мероприятия в ЛРС-Девин: закупен и разнесен концентриран фураж – 64 200 кг. Засетите дивечови ниви са 98 дка, събраният листников фураж е 45 куб. м. Броят на хранилките е увеличен и ловците стопанисват общо 142 бр., разнесената каменна сол е 1290 кг.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ