140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС–Горна Оряховица- Четвърти председателски мандат за Йордан Бобонков

събрание бобонков

Традиционно стегнато, с нужната дисциплина премина годишното отчетно-изборно събрание на сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сидер войвода” в Горна Оряховица. Гост беше Васил Василев, председател на НЛРС-СЛРБ.

събрание бобонков

В отчетния доклад на УС неговият председател Йордан Бобонков започна с това, че отминалата 2020 година е била една от най-трудните. Ала въпреки АЧС и Covid-19 ловците и риболовците от двете общини – Горнооряховската и Лясковската, продължават да ловуват и да изпълняват задълженията си по опазването на дивеча и природата. За съжаление те не успяха да изпълнят плана за отстрела на дива свиня, като беше отчетено, че тези диви животни намаляват и трябва да се помисли в бъдеще да се спрат или намалят ловните излети, докато се възстанови популацията им.

В доклада на председателя Бобонков бяха отбелязани и други проблеми – застаряване на членския състав, намаляване на желаещите да изкарат курсовете за подготовка на нови ловци, неучастие на всички членове на дружините в ловностопанските мероприятия. Не са много риболовците, макар че сдружението е едно от малкото в областта, което редовно зарибява р. Янтра, старите речни корита, язовирите, а членският внос е символичен. Добре е, че няма груби нарушения, съставени актове, инциденти по време на ловните излети, че дружините се грижат за материалната си база, за набавянето на фуражи за подхранване на дивеча през зимата. Редовно се разселват малки фазани,  организират се състезания по ловна стрелба, по риболов.

събрание бобонков

Финансовото състояние на ЛРС-Горна Оряховица е добро. Планът за приходите е преизпълнен, няма заеми.

На кратко – горнооряховските ловни дружини са работили добре през отминалия ловен сезон, но има още какво да се желае.

Иван Искренов остана начело на ЛРС “Руй” в Трън

В своите изказвания ловците наблегнаха на борбата с хищниците. За да се намали популацията на чакалите, лисиците, подивелите кучета, беше прието да се създаде фонд за подпомагане на техния отстрел. Как ще работи той, ще решава новият УС.

събрание бобонков

В своето изказване Васил Василев наблегна на това, че дивечът намалява, защото в земеделието се използват много отровни препарати, някои от които са забранени за внос у нас. За да се увеличават сърните, зайците, които вече имат други местообитания, трябва различен подход към тях. Тревожното е, че ЕС подготвя забрана у нас да се ловува на гургулица или да се  ограничи ползването й до 50%. А стане ли това, идва ред на пъдпъдъка, белочелата гъска, бекаса. За да не се разнася вирусът на АЧС, ловците трябва да открият и съберат останките на умрелите животни и да ги унищожат. Инж. Василев не пропусна и разселването – за да е ефективно то, адаптация на птиците във волиерите трябва да е правилна.

Прието беше предложението членският внос за 2021 г. да остане същият.

Делегатите на Общото събрание избраха нови ръководни органи – 11-членен УС и 3-членен Контролен съвет, делегати за общото събрание на НЛРС-СЛРБ. За председател на УС на ЛРС-Горна Оряховица единодушно беше преизбран Йордан Бобонков, за когото това е четвърти мандат.

Милка ДЕНЕВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ