НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Кърджали – Седми мандат за председателя Васил Дончев

събрание дончев

На отчетното-изборното събрание на ЛРС-Кърджали, което се проведе на 15 май, председателят Васил Дончев изтъкна, че през мандата не са допуснати нещастни случаи, в областта няма АЧС, а най- правилното решение, което са взели, е да не ловуват групово и индивидуално на дива сви­ня извън сезона. Затова сега отчитат добър отстрел. Като нерешени проблеми открои бракониерството, борбата с хищниците и стрелянето по свине-майки по време на лов.

ЛРС–Горна Оряховица- Четвърти председателски мандат за Йордан Бобонков

В началото на събранието делегатите почетоха прави с едноминутно мълчание памет­та на колегите си, починали през мандата.

Васил Дончев беше преиз­бран за председател на сдру­жението. Той благодари на делегатите за гласуваното му доверие. „Смятам, че сдруже­нието е добре организационно и финансово, нашите ловци са съвестни. Като всяко се­мейство имаме проблеми, но ги решаваме. Тази година ще имаме много работа, особено със стрелбището, което тряб­ва да направим, и честване­то на 100-годишния юбилей. Най-важното е да има дивеч и още по-важно е всички да разберат, че ловът е за удо­волствие, това е хоби, да няма караници между ловците. Трябва да има човешки вза­имоотношения. Пожелавам на всички да сте здрави, да няма коронавирус и други бо­лести“, каза след избирането си Васил Дончев, който ще оглавява сдружението седми мандат.

Събранието избра 23-чле­нен нов УС, в който влизат 16-те председатели на ловно- рибарски дружини. За предсе­дател на КС на сдружението беше преизбран Стефан Ба­кърджиев.

Главният секретар на НЛРС-СЛРБ Даниел Тошков, който участва в събранието, поздрави Васил Дончев с из­бора му и пожела успех на новия Управителен съвет през новия мандат.

Посетете нашата Фейсбук страница

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ