НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Първомай отчете дейността си за 2020 г.

събрание първомай

Председателят на ЛРС-Първомай Тодор Баръмов направи отчет за 2020 г., през който усилията на ловджиите бяха насочени към успешното изпълнение на ловностопанските задачи, свързани с опазването и стопанисването на дивечовите и рибни запаси, като в същото време е извършвана таксация по указанията за времето, метода и начина на протичането ѝ.

От отчета стана ясно, че най-интензивно се ловува дивата свиня, но през изминалия период има спад с около 50%. Председателят отбеляза още, че е възможно реалният отстрел да е по-висок, но да не се вписва в разрешителните, за да не се дава проба за АЧС. В същото време е притеснително, че в райони, близки до „ловните полета“ на ЛРС-„Марица“ е регистрирано наличието на чума по свинете.

Баръмов отчете разселването на фазани и увеличаването на популацията им и набеляза необходимостта от разселването в бъдеще на заек, яребица, полудива патица и други видове.

ЛРС-Троян – Издигнаха кандидатурата на Васил Василев за председател на НЛРС-СЛРБ

Фокус в отчетния доклад беше и регулирането броя на хищниците. Обезпокоителна е тенденцията за нарастване броя на вълците, чакалите и скитащите кучета.

Открито беше поставен и въпросът за ползването на нарезно оръжие, както и неправомерното ползване на разрешителни за лов на дребен дивеч, за ловуване на едър.

По отношение на спортния риболов през 2020 г. са положени усилия в тази  насока за възстановяване и обогатяване на рибните запаси във водоемите, които се стопанисват от ЛРС-Първомай. Въпреки намалялата членска маса, а от там и събраните средства, сдружението успя да поддържа нивото на водата на язовир “Червения ямач” като двукратно е пълнен с вода от р. Марица.

На общото събрание беше направен отчет на разходваните средства. Взе се решение да бъдат отделени 1000 лв. за закупуване на земя и с помощта на доброволни дарения и труд да бъде построена ловна хижа на територията на дружинката на село Искра.

Посетете нашата Фейсбук страница

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ