140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Първомай отчете дейността си за 2020 г.

събрание първомай

Председателят на ЛРС-Първомай Тодор Баръмов направи отчет за 2020 г., през който усилията на ловджиите бяха насочени към успешното изпълнение на ловностопанските задачи, свързани с опазването и стопанисването на дивечовите и рибни запаси, като в същото време е извършвана таксация по указанията за времето, метода и начина на протичането ѝ.

От отчета стана ясно, че най-интензивно се ловува дивата свиня, но през изминалия период има спад с около 50%. Председателят отбеляза още, че е възможно реалният отстрел да е по-висок, но да не се вписва в разрешителните, за да не се дава проба за АЧС. В същото време е притеснително, че в райони, близки до „ловните полета“ на ЛРС-„Марица“ е регистрирано наличието на чума по свинете.

Баръмов отчете разселването на фазани и увеличаването на популацията им и набеляза необходимостта от разселването в бъдеще на заек, яребица, полудива патица и други видове.

ЛРС-Троян – Издигнаха кандидатурата на Васил Василев за председател на НЛРС-СЛРБ

Фокус в отчетния доклад беше и регулирането броя на хищниците. Обезпокоителна е тенденцията за нарастване броя на вълците, чакалите и скитащите кучета.

Открито беше поставен и въпросът за ползването на нарезно оръжие, както и неправомерното ползване на разрешителни за лов на дребен дивеч, за ловуване на едър.

По отношение на спортния риболов през 2020 г. са положени усилия в тази  насока за възстановяване и обогатяване на рибните запаси във водоемите, които се стопанисват от ЛРС-Първомай. Въпреки намалялата членска маса, а от там и събраните средства, сдружението успя да поддържа нивото на водата на язовир “Червения ямач” като двукратно е пълнен с вода от р. Марица.

На общото събрание беше направен отчет на разходваните средства. Взе се решение да бъдат отделени 1000 лв. за закупуване на земя и с помощта на доброволни дарения и труд да бъде построена ловна хижа на територията на дружинката на село Искра.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ