140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Пазарджик – Издигнаха кандидатурата на Евгени Абаджиев за председател на НЛРС-СЛРБ

събрание пазарджик

На 14 май  в концертната зала „Маестро Георги Атанасов“ ЛРС-Пазарджик проведе своето отчетно събрание. На форума присъстваха 40 човека от всичките 67 представители на дружините. На него освен отчетните документи на УС и КС бяха приети и финансовият план за 2021 г. и планът за основните дейности на сдружението.

Избрани бяха делегати за Общото събрание на НЛРС–СЛРБ, а освен това бе издигната кандидатурата на Евгени Абаджиев за председател на Националното ловно-рибарско сдружение и то само с един глас „Въздържал се“.

Иван Искренов остана начело на ЛРС “Руй” в Трън

Иначе, мероприятието премина при завидна активност, като в много от изказванията личеше прагматична конструктивност. Форумът завърши с точка „Разни“ от дневния ред, в която бяха направени няколко предложения за развитието на определени насоки в работата на ЛРС-Пазарджик.

Спас СПАСОВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ