НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Попово – Елените са богатство, но създават проблеми

събрание попово

При нормален запас от около 600 благородни елена, на територията на ЛРС-Попово са отчетени 1600 броя при проведената пролетна таксация. Този дивеч е истинско богатство, но се оказва, че много хубаво не е на  хубаво. Защото елените нанасят поражения на земеделските производители, а те търсят отговорност от сдружението.

Две общи събрания през тази година в ЛРС-Велико Търново

Темата за състоянието на благородния елен се оказа най-щекотлива и предизвика бурни дискусии на проведеното общо отчетно събрание, състояло се в Дома на културата в Попово. Затова е завишено ползването за тази година до 420 екземпляра по линия на организирания ловен туризъм. Сдружението има сключен дълготраен 4-годишен договор с ДЛС „Черни Лом“ за сътрудничество и ползване на благородни сърни и елени. Целта е в следващите няколко години популацията на този дивеч да се сведе до приемливи норми.

събрание попово

Другата много дискутирана тема бе състоянието на дивата свиня, драстично намаляла вследствие на епидемията от АЧС. Имаше различни предложения за корекции на предстоящия ловен сезон – от пълна забрана за групов лов на дива свиня, до свиване на сезона или ловуване само в отделни дни. В крайна сметка Общото събрание излезе с решение да се ловува само в съботни дни от 1 октомври до 31 декември и то само на приплоди. Уточняваме, че таксацията показа минимален запас от едва 175 диви свине, като за ползване са предвидени 145 броя.

Утвърдени бяха премиите, които сдружението ще предоставя на ловците при отстрел на хищници. За вълк ще се заплаща по 50 лева, за чакал – 15 лева, лисиците ще носят бонус от 10 лева, а за скитащи кучета, котки, белки и свраки ще се дават по 5 лева.

Бе уточнена и стойността на таксите – за лов и риболов. Като жест към децата риболовци до 14-годишна възраст е решено стойността на стикерите за членската карта да са за сметка на сдружението.

Председателят Русин Русинов прочете обстоен отчетен доклад за дейността на ЛРС-Попово през 2020 г. Бе направен и финансов отчет за изминалата година.

Младен ДОБРЕВ

Посетете нашата Фейсбук страница

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ