140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Сливен – Общото събрание поиска държавата да стане добър стопанин на дивеча

събрание сливен

Държавата, като собственик на дивеча, да стане и добър стопанин на дивите животни и да участва активно във въстановяване на популацията им. Около това становище се обединиха след широка дискусия ловците и риболовците от ЛРС-Сливен на проведеното отчетно събрание. Общото мнение на ловците е, че не бива да се изпада в крайности и да се спре тотално ловуването на дива свиня до възстановяване на популацията след пораженията, нанесени от Африканската чума по свинете. Резултатът от този вид лов в района е крайно незадоволителен – при пролетен запас 175 бр. и план за отстрел 166 бр. през ловния сезон са отстреляни 16 диви свине, което е 9,6 % от планираното. Според ловците формулата на успеха е контролиран отстрел на дива свиня и повече грижа, включително и държавна грижа, както и разселване на птици и диви зайци.

събрание сливен

Затова ловците от сливенско  възложиха на председателя на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев, който бе гост на събранието, да инициира среща с институциите за постигане на съгласие дейността по разселването на дивеч да бъде подпомагана от държавата. 

ЛРС-Троян – Издигнаха кандидатурата на Васил Василев за председател на НЛРС-СЛРБ

Само през изминалата година за поддържане на дивечовите запаси на местния дивеч в района на сливенското сдружение ловците са похарчили 18 000 лв. С тях са закупени и разселени 225 фазана, 225яребици, 500полудиви патици  в  ловните райони на дружините  Младово, Скобелево, Глуфишево, Самуилово и 70 диви заека в Крушаре.

Като важно ловностопанско мероприятие ловците определят регулирането на броя на хищниците. Два и половина до три пъти се е увеличил броят на отстреляните хищници през 2020 г. в сравнение с 2019, отчитат от сдружението. През сезона редовно са се провеждали групови и индивидуални излети за лов на хищници. Отстреляни 630  чакала, 286 лисици, 7 скитащи кучета и 497 свраки.

събрание сливен

В ЛРС-Сливен членуват 16 ловни дружини и един клуб за спортен риболов. Общият брой на съюзните членове за 2020 г. е 846. Дружеството стопанисва общо 66 405,1 ха ловна площ. От тях 48 828,5 ха са селскостопански фонд и 17 575,6 ха горски фонд.

През 2022 г. ЛРС–Сливен ще чества 125-годишнината на организираното ловно движение в областта.

„Завещаните цели ни задължават да работим все по-усърдно за увеличаване на дивеча и красотата на българската природа, да бъдем родолюбци и  патриоти”, категорични са ловците.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ