ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Троян – Издигнаха кандидатурата на Васил Василев за председател на НЛРС-СЛРБ

васил василев троян

Ловците и риболовците от ЛРС-Троян единодушно под­крепиха кандидатурата на Васил Василев за председател на УС на НЛРС- СЛРБ. Да ръководи троян­ското сдружение те отново гласуваха доверие на Минко Акимов. С този избор той остава най-дългогодишният председател на ловно-рибар­ско сдружение в България. Акимов е начело местната не­равителствена организация от 1982 г.

васил василев троян

Това са част от решенията на проведеното през уикенда отчетно-изборно събрание на ЛРС-Троян, на което присъст­ва и председателят на УС на НЛРС-СЛРБ Васил Василев. Той взе активно участие в широката дискусия около отчетения срив в отстрела на дива свиня през отминалия сезон. При 1844 отстреляни диви свине през 2018 г. и 1561 през 2019 г. за 2020 г. резул­татът от стопанисването й е едва 163. Три варианта за решение, за да се излезе от патовата ситуация предложи в отчетния доклад председа­телят Минко Акимов. Първото е тотална забрана за групов лов на дива свиня, второто – да се ловува само един ден в седмицата, а третото – ло­вците да ходят на лов не с пушки, а с фотоапарати – да наблюдават, да снимат и да стопанисват.

Ловците се обединиха око­ло мнението, че на този етап ще наблюдават състоянието на популацията, а окончател­ното решение ще бъде взето непосредствено преди старта на новия сезон за лов на едър дивеч, на инструктажа за ръ­ководители на ловни излети.

ЛРС-Пазарджик – Издигнаха кандидатурата на Евгени Абаджиев за председател на НЛРС-СЛРБ

По данни на пролетната таксация спад има и при сър­ната. От допустим запас 2791 сърни пред 2019 г., за 2020 намалява на 2600, а тази про­летта на 2021 г. пада до 2200. Ловците си обясняват спада до 80% от допустимия запас на този вид дивеч с болес­тта „Син език”, регистрирана в района на Лесидрен, но не изключват вероятността да е резултат от бракониерство по време на индивидуалния лов на дива свиня в изпълнение на противоепидемиологини­те мерки срещу АЧС. Затова събранието взе решение за тотална забрана на индивиду­алния лов на дива свиня.

Троянското сдружение е познато с активната си поли­тика за поддържане на люби­телския риболов. Ловците и риболовците се ангажираха да работят заедно, за да въз­становят детския риболовен отбор.

Анелия Славейкова

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

© 2020 Съюз на ловците и риболовците в България Всички права запазени Снимки: Unsplash.com Поддръжка: Дигитална Агенция “Пиксел Вижън”
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ