140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Нов председателски мандат за Станислав Папазов в ЛРС-Търговище

папазов

При стриктно спазване на епидемиологичните изисквания се проведе общото отчетно-изборно събрание на ЛРС-Търговище. Присъстваха 36 делегати от дружинките. В отчетния доклад, изнесен от председателя на сдружението Станислав Папазов, член на УС на Националното ловно-рибарско сдружение, проследи извършената дейност в трудното време за ловците. Усилията са били фокусирани  върху организационното укрепване на сдружението  и създаване предпоставки  за активна дивечовъдна дейност. Добро администриране на ловностопанската дейност , спазване на законовите изисквания и професионалните взаимоотношения  с ръководството на ДГС в град Търговище позволиха на ловците  да практикуват спокойно любимия си спорт, изтъкна докладчикът. Сдружението няма наболели и нерешени проблеми. В проведените редовни заседания от УС  през периода са обсъдени важните въпроси, които вълнуват ловците. Също така на ниво са преминали и годишните отчетни събрания на дружинките. В голяма част от дружинките въпреки създалата се ситуация с наложеното извънредно положение събранията са преминали при активно участие на членовете по въпросите, касаещи стопанисването на дивеча в предоставените им ловно стопански райини. С особена загриженост са дебатите по влошените условия в местообитанията на едрия дивеч и епидемията от Африканската чума по свинете. В сдружението членуват 754 ловци, по норматив, определен със закона за лова, те могат да бъдат 960, затова и през тази година е предвиден курс за кандидат ловци.

Преизбраха Крум Бонев за председател на ЛРС-Дупница

 В ловностопанската дейност резултатите от пролетната таксация на дивеча показват, че най-значителен ръст имат запасите при яребицата и фазана, което е видимо при факта, че всяка година сдружението  разселва волиерно отгледани птици. През периода са разселени в ловищата, където има най-добри местообитания, по 900 броя от двата вида. Намеренията е да се продължава разселването на фазани и яребици, за които ловците полагат много добри грижи. Разбира се, голяма е отговорността на ловците за прочистването на ловностопанските райони от хищници – при план 211 през изминалата година са отстреляни близо 400 чакала, както и 384 лисици и 212 скитащи кучета.

Главният секретар на НЛРС-СЛРБ Даниел Тошков  поздрави ловците от търговищкото сдружение и обърна внимание на някои проблемни въпроси, които трябва да се решават в ловното стопанство.

За председател на ЛРС-Търговище единодушно беше преизбран Станислав Папазов, който за трети 4- годишен период ще ръководи организацията. За председател на КС бе преизбран Петко Петков. За делегати на общото събрание на Националната организация бяха избрани Иван Иванов и Петко Петков, а за резерва Стойне Стойнев.

Георги НИКОВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ