140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Преизбраха Петър Вангелов за председател на ЛРС-Свиленград

събрание свиленград петър вангелов

В условията на ограниченията заради пандемията от Covid-19  дружините проведоха годишните си събрания. Нови председатели са избрани  в Младиново, Левка, Студена, Райкова могила, Сива река, Пъстрогор и  Свиленград. Сега в сдружението членуват 818 членове, обединени в  17 ловно-рибарски и 1 рибарска дружини.

събрание свиленград петър вангелов

Една от основните насоки, по които работи ръководството на сдружението, е поддържането и увеличаването на материалната база и подобряване на финансовото състояние на организацията. Проведената годишна инвентаризация показва, че задачите се изпълняват, се посочва в доклада на председателят на УС Петър Вангелов.

събрание свиленград петър вангелов

Георги Конопов, Христо Капитанов и Александър Миленков са сред най-дългогодишните  членове на сдружението. Старшинството принадлежи на Капитанов, който има 51 години стаж като ловец

Тодор Дянков е новият председател на ЛРС-Габрово

Проблем за региона е увеличаването  числеността на вълка. Вече може да се потвърди трайно настанилата се популация от вълци в  ловностопанските райони. Хищниците нанасят все повече щети на дивеча и селскостопанските животни. Трябва да се обърне сериозно внимание на този въпрос и да се приемат мерки за решаването му, категорично е ръководството. Една от направените стъпки е създаденият фонд, от който се изплащат по 100 лв. за отстрелян вълк.

събрание свиленград петър вангелов

След разисквания по отчетните материали делегатите преизбраха за председател на сдружението Петър Вангелов.

Златка Михайлова

Снимки Янко Найденов

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ