НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Резултатите в цифри – Силен сезон на пернат дивеч в ЛРС-Силистра

силистра лов

За ловците от ЛРС-Силистра последните 3 години бяха истинско из­питание, което се дължи на АЧС. Ловът на дива свиня беше изключително слаб, дори и през последния сезон, когато сдружението имаше план от 52 диви свине, а реализира едва 29. Имаше и дружинки, които не видя­ха дори и дири от дивеча в Крайдунавска Добруджа. Дружинката от село Войново с председател Тошко Тодо­ров, чиито ловища граничат с Румъния, имаше слука от 15 диви свине, което е полови­ната от отстрела на сдруже­нието. С 6 диви свине завър­шиха ловците от дружинката в град Алфатар и с 2 тази от крайдунавското село Попина.

457 чакала и 374 лисици са отстреляни в ЛРС-Разград

„Мога да кажа обаче, че последният сезон за оста­налите видове лов беше ус­пешен. Фазанът трайно се е установил при нас и ловците изживяват много емоции при лова му. Популацията на ди­вия фазан е много голяма, постоянно се увеличава. Ние сме едно от сдруженията в страната, които разселват най-много фазани. Закупуваме над 3000 бройки от фаза­новото стопанство „Дунав“. За тази година сме плани­рали да разселим същата бройка, като има дружинки, които осигуриха допълнител­ни средства за увеличаване закупуването на такива пти­ци. През изминалия сезон по време на излетите бяха отстреляни 1737 фазана. На първо място е дружинката в село Калипетрово със слука­та от 136 птици, следвани от ЛРД-Срацимир – 106, и ЛРД- Попина със 78“, казва инж. Орлин Николов, председател на сдружението.

лрс-силистра лов

Отчетът показва и хуба­ви успехи при останалите видове лов. Отстреляни са 4700 пъдпъдъка, като на първо място са ловците от дружинката в село Средище с 967 пъдпъдъка, ЛРД-Алфа­тар – 875 и ЛРД-Сребърна с 540 птици. При гургулиците има отстреляни 3333, отно­во първенци са ловците от ЛРД-Средище с 527, ЛРД- Калипетрово с 387 и ЛРД-Си­тово с 357. Ловците правят успешни излети за патици, което е предимно в дружин­ките край река Дунав. Общо за сдружението се отчитат 300 отстреляни патици, като на ЛРД-Айдемир слуката е 123, ЛРД-Гарван е 49 и ЛРД- Ветрен е 31. Отстреляни са и 80 диви гъски, като на първо и второ място са ловците от селата Ветрен и Айдемир. Отчетени са и 61 бекаса. Тук водач е ЛРД-Айдемир, след­вана от дружинките в селата Калипетрово и Средище.

лрс-силистра лов

Ловците от ЛРС-Силистра проявя­ват отговорност и при регу­лиране броя на хищниците с отстрел от 947 чакала и 290 лисици. Тук с най-голям принос са ловците от дру­жинките в Алфатар и селата Ситово, Светослав, Искра и Айдемир. ­

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ