140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Шести мандат за Валери Сарандев като председател на ЛРС-Гоце Делчев

сарандев

Залата на културния дом в град Гоце Делчев отново посрещна делегатите на годишното общо отчетно-изборно събрание на ловците от общините Гоце Делчев, Гърмен и Сатовча.  108 делегати от 28-те ловни дружинки осигуриха кворума за провеждането на най-важната организационна проява на ловците от региона. Гост от бе главният секретар на НЛРС-СЛРБ Даниел Тошков, събитието беше уважено и  от зам.-кметове на общините и директори на горските стопанства в Гоце Делчев и Гърмен.

сарандев

В отчетния доклад на председателя на ЛРС “Сокол” в Гоце Делчев Валери Сарандев  беше направена обстойна и аналитична преценка на изпълнението на ловностопанските мероприятия, активността на ловните дружинки, дисциплината и стратегията по най-отговорните задачи пред ловците от сдружението. От отчета стана очевидна неприятна тенденция в отстрела на дива свиня – през 2019 г. са отстреляни 222 диви свине, а през последния 2020/21  – 108, или спад от 47 %. Причините са комплексни и се наблюдават във всички съседни ловни сдружения. На фона на тревожната тенденция изпъква фактът, че в района не е регистриран случай от Африканска чума по свинете, което не намалява отговорността на ловците да следят, предупреждават и информират ветеринарно-медицинските служби при промяна на ситуацията. Добри са резултатите от регулирането на хищниците – отстреляните вълци през отчетния период 3.

Общото събрание преизбра ръководството на ЛРС-Враца

Ловното сдружение в Гоце Делчев заслужава адмирации в трайно провежданата политика по реализацията на значими международни проекти съвместно с ловни дружества от съседна Гърция. Проектът “Опазване на биологичното разнообразие и екосистемите посредством познанието на ловците и риболовците чрез въвеждането на интерактивни обучения” е съфинансиран по европейски програми и в него участват ловните дружества “Артемис” в Драма с 152 585 €, Като Неврокопи – 23 164 €, Гоце Делчев – 168 000 € и “Еврорадар” в Смолян- с 14 430 €. Целта на проекта е чрез интерактивно обучение, изработване на обща стратегия, установени тренировъчни правила, промени в националните законодателства и издаване на сертификати да се достигне авангардно ниво в европейската ловна политика. Срокът на изпълнението на проекта е удължен със съвместно решение с гръцките партньори заради ограничителните мерки по повод пандемията от Covid-19 през последната година.

сарандев

В приветствието си главният секретар на НЛРС-СЛРБ Даниел Тошков информира за последните дебати в ЕК по темата за ограниченията и мораториума при лова на гургулицата с цел опазването на вида посредством рестрикции и пълна забрана при ползването и формирането на модел за нейното устойчиво ползване. Интерес за ловната общност е и проекта за отпадането от употреба на оловото в ловните муниции и риболовните принадлежности и тяхната замяна с нови, което ще доведе до проблеми с използваните досега ловни гладкоцевни оръжия.

  В изказванията беше повдигнат въпроса за увеличаване броя на разселването на пернати ловни видове като перспектива и алтернатива на “нулевите” ловни излети на дива свиня.

Изборът на нов Управителен съвет, както и шестият председателски мандат на Валери Сарандев, бяха посрещнати със заслужени ръкопляскания и одобрение.

Кузман Петров

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ