140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Тодор Дянков е новият председател на ЛРС-Габрово

тодор дянков

На проведено отчетно-изборното събрание на ЛРС „Чардафон“ – Габрово председателят Венци Маринов отчете дейността на сдружението за 2020 г., направи и структурен анализ на членовете. По отношение стопанисването на дивеча бе представена справка за броя на дивеча, констатиран по време на пролетни таксации, плановете за отстрел и изпълнението им през 2018, 2019 и 2020 г.

 „Ловът на дива свиня вълнува по-голямата част от ловците. Това е видът, който се е наложил с най-голямо ловностопанско значение, но наличието на АЧС и обхващането на всички ловностопански райони от болестта доведе до значително намаляване популацията на дивата свиня. При таксацията през 2020 г. бе установено намаление с над 50%. Освен отстрела през изминалия ловен сезон продължават да се откриват трупове на умрели диви свине.

ЛРС–Горна Оряховица- Четвърти председателски мандат за Йордан Бобонков

Наблюдаваното увеличение на числеността на благородния елен е с 15,79%.

През последните години се наблюдава ръст на запасите от сърна почти с 4%, въпреки смъртността при пътнотранспортни произшествия и нападения от хищници.

Във връзка с изпълнението на „Националната програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС-СЛРБ, чрез разселване на дивеч”и през изминалата година част от ловно-рибарските дружини закупиха 300 фермено произведени 90-дневни фазани. Като съфинансиране от НЛРС те получиха още 150 бр. фермен фазан. През октомври 2020 г. е извършено първото разселване, а второто – през януари 2021 г. В резултат на постигнатия запас на фазан през февруари 2021 г. няколко дружинки проведоха групов лов на фермен фазан. При яребицата също се наблюдава увеличение на запаса с почти 66%.

 „Една от основните причини за увеличеното присъствие на хищниците е изобилието от налична храна поради високата смъртност при дивата свиня в резултат на африканската чума, както и поради голямата им репродуктивна способност“, отчете в доклада си Венци Маринов. Той припомни, че сдружението в Габрово продължава да заплаща на ловците по 10 лв. за всеки отстрелян и регистриран в ОДБХ-Габрово хищник, което е стимул за тяхната ангажираност в регулирането на хищниците.

Досегашният председател Венци Маринов бе предложен да оглави УС и за новия мандат, но той си направи отвод, като предложи кандидатурата на Тодор Дянков, ловец от ЛРД-Борово, и тя бе гласувана от общото събрание.

 Изборът на ловците за нов председател бе даден на Тодор Дянков.

Мариана МАНДИЧЕВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ