ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Тодор Дянков е новият председател на ЛРС-Габрово

тодор дянков

На проведено отчетно-изборното събрание на ЛРС „Чардафон“ – Габрово председателят Венци Маринов отчете дейността на сдружението за 2020 г., направи и структурен анализ на членовете. По отношение стопанисването на дивеча бе представена справка за броя на дивеча, констатиран по време на пролетни таксации, плановете за отстрел и изпълнението им през 2018, 2019 и 2020 г.

 „Ловът на дива свиня вълнува по-голямата част от ловците. Това е видът, който се е наложил с най-голямо ловностопанско значение, но наличието на АЧС и обхващането на всички ловностопански райони от болестта доведе до значително намаляване популацията на дивата свиня. При таксацията през 2020 г. бе установено намаление с над 50%. Освен отстрела през изминалия ловен сезон продължават да се откриват трупове на умрели диви свине.

ЛРС–Горна Оряховица- Четвърти председателски мандат за Йордан Бобонков

Наблюдаваното увеличение на числеността на благородния елен е с 15,79%.

През последните години се наблюдава ръст на запасите от сърна почти с 4%, въпреки смъртността при пътнотранспортни произшествия и нападения от хищници.

Във връзка с изпълнението на „Националната програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС-СЛРБ, чрез разселване на дивеч”и през изминалата година част от ловно-рибарските дружини закупиха 300 фермено произведени 90-дневни фазани. Като съфинансиране от НЛРС те получиха още 150 бр. фермен фазан. През октомври 2020 г. е извършено първото разселване, а второто – през януари 2021 г. В резултат на постигнатия запас на фазан през февруари 2021 г. няколко дружинки проведоха групов лов на фермен фазан. При яребицата също се наблюдава увеличение на запаса с почти 66%.

 „Една от основните причини за увеличеното присъствие на хищниците е изобилието от налична храна поради високата смъртност при дивата свиня в резултат на африканската чума, както и поради голямата им репродуктивна способност“, отчете в доклада си Венци Маринов. Той припомни, че сдружението в Габрово продължава да заплаща на ловците по 10 лв. за всеки отстрелян и регистриран в ОДБХ-Габрово хищник, което е стимул за тяхната ангажираност в регулирането на хищниците.

Досегашният председател Венци Маринов бе предложен да оглави УС и за новия мандат, но той си направи отвод, като предложи кандидатурата на Тодор Дянков, ловец от ЛРД-Борово, и тя бе гласувана от общото събрание.

 Изборът на ловците за нов председател бе даден на Тодор Дянков.

Мариана МАНДИЧЕВА

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

© 2020 Съюз на ловците и риболовците в България Всички права запазени Снимки: Unsplash.com Поддръжка: Дигитална Агенция “Пиксел Вижън”
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ