140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Правят курсове за подборен отстрел в ЛРС-Перник

Перник подборен лов

Курсове за право на по­дборен отстрел организира за първи път ЛРС-Перник. „С осъвременяване на оръ­жията все повече ловци си закупиха нарезно оръжие. Добрата подготовка за бора­вене с карабини е особено важна, защото това оръжие е по-далекобойно и има по- голяма поразяемост”, обясни необходимостта от допълни­телно обучение за ловците председателят на ЛРС-Пер­ник Виктор Вучков, който е и член на УС на НЛРС-СЛРБ, в ефира на местния нови­нарски канал „Струма”. Той мотивира новите обучител­ни курсове и с опасността ловецът, който няма необ­ходимата квалификация, по време на лов да се превърне в заплаха както за себе си и за колегите си ловци, така и за дивеча, ако по време на ловен излет рани животното.

ЛРС-Бургас – Стрелците от дружината в с. Новоселци победиха на турнира по „Спортинг“

Неслучайно правото на подборен лов се получава 2 години след придобиване на правото на лов, време, в което се придобива и прак­тическа ловна култура, при­помнят законовата рамка дългогодишни и по-опитни членове на сдружението.

Перник подборен лов
Председателят на ЛРС-Перник Виктор Вучков

Теоретичното обучение на кандидат-ловците за бо­равене с нарезно оръжие за добиване правото на подборен лов се провежда дистанционно, а практиката е на стрелбищния комплекс на ЛРС-София-запад в с. Иваняне, обяснява в детайли Виктор Вучков. Пред­седателят на ЛРС-Перник благодари специално на зам.-председателя на ЛРС- София-запад и член на УС на НЛРС-СЛРБ Светослав Георгиев за ползотворното сътрудничество между двете ловни сдружения.

В ЛРС-Перник всяка годи­на организират и курсове за нови ловци. И макар заради епидемията от COVID-19 и тази година обучението да е дистанционно, Виктор Вучков вярва, че кандидат- ловците ще получат необхо­димата подготовка. За това от сдружението разчитат и на чувството на отговорност у своите бъдещи колеги да се запознаят достатъчно надеждно с основите на лов­ната наука. За да подчертаят колко е важно обучението, стари ловци разказват за времето преди 20 години, ­ когато младите хора, които обичат природата и искат да станат ловци, са имали въз­можност да ходят на ловни излети, без да ловуват, за­щото нямат законово право. По този начин те придобива­ли практически и теоретични знания и умения още преди да са участвали в специа­лизиран курс, за да станат ловци.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ