НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Пещера -Зарибиха с див шаран и бял амур язовир „Брациговски вриз”

пещера бял амур

Ловци и риболовци от ЛРС-Пещера зарибиха с 400 кг див шаран и бял амур микроязовир „Брациговски вриз”. Това е шесто разселване на риба за последните 6 години, откакто сдружението стопанисва рибните запа­си на водоема, съобщи председателят Иван Джинев. При тазгогдишната акция значително по-голям е делът на шараните, но сред пуснатите в естествена среда риби има 11-килограмов бял амур.

Водоемът е около 40 дка и се намира между градовете Пещера и Брацигово. Основно се използва за напояване, но по договор с община Брацигово сдружението в гр. Пещера стопанисва рибните запаси. Част от задължението, по иначе безвъзмездното споразумение за ползване, включва разселване на отрасли риби. Такова зарибяване се прави, за да се задоволят потребностите на любителите риболовци в региона. От сдружението се грижат и да се поддържа и благоустроява бреговата ивица.

пещера бял амур

Ловният надзирател на ЛРС-Пещера Исмаил Фотенлиев с големия амур

Близо 2000 лева всяка година инвестира в микро­язовир „Брациговски вриз” ЛРС-Пещера. Част от тези средства ще бъдат възста­новени на сдружението по “Националната програма за поддържане на видовото разнообразие и устойчиво ползване на инфраструкту­рата във водните обекти” на НЛРС-СЛРБ.

Тодор Дянков е новият председател на ЛРС-Габрово

На последното си заседа­ние членовете на УС на Съ­юза гласува да не се проме­ня размерът на отчисления членски внос към организа­цията за 2022 г. Той остана 5 лв. за ловци и ловци-риболо­вци, 4 лв. е отчислението за тези съюзни членове, които са само риболовци, като от тях 3 лв. се събират в отдел­на партида за зарибяване на водоеми, стопанисвани от сдруженията. По 1 лев се за­деля за национални спортни прояви и инициативи, като „Детето риболовец може без дрога”.

Преди да настъпи кризата около Covid-19 на този водо­ем е оргаранизирано послед­ното състезание по спортен риболов за деца до 14-го­дишна възраст. Тази година от сдружението планират да възстановят спортната над­превара.

Всички 650 ловци, които членуват в ЛРС-Пещера са и риболовци. Отделно от тях има други 500 членове, които са само риболовци.

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ