140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

16 800 лева за подхранване на дивеча дава ЛРС-Дупница тази година

дупница подхранване

16 800 лева за закупуване на царевица за подхранване на дивеча залага в тазгодишния си бюджет ЛРС-Дупница. Средствата са от постъпления от такса „Стопанисване на дивеча”, които се очаква да бъдат в размер на 79 050 лв. Част от тях – 10 290 лева, са за закупуване на дивеч за разселване – 300 яребици и 100 полудиви патици. 550 лева са средствата, предназначени за възнаграждения за отстрел на хищници.

ЛРС-Трявна – Реновират чешми и заслони, прочистват пътища

В бюджета на сдружението за тази година са включени по 3 000 лева за ремонт и поддръжка на стрелбището, за спортно-състезателна дейност и направа на цокъл на вилата и пътеки. 8 000 лева са предвидени за ремонт на офиса на сдружението. 2 000 лева от разходите са за електропастир. Разходите за 2021 година са общо 70 400 лева. Планираните приходи са 77 085 лева, като най-много са средствата от членски внос – 51 324 лева. Бюджетът  на ЛРС-Дупница бе приет на общото събрание, което бе проведено в края на май.

Юлияна КОЛЧАКОВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ