140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

2700 фазана разселват дружините на ЛРС–Горна Оряховица

2700 фазана горна оряховица


Почти 2700 фазана взе от фазановото стопанство на фирма „Сокол-БЛРС” край Русе ЛРС „Сидер войвода” в Горна Оряховица. Част от птиците ловната организация купи със собствени средства, останалите са получени по Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ.

ЛРС-София-изток разсели 285 полудиви патици

Както всяка година, и този път нито една дружина не се отказа от разселването на фазани и получи от 45-дневните птици според заявката, която направи. тези 2700 фазана обаче първо ще бъдат доотгледани във волиерите, с каквито разполага почти всяка ловна дружина. Така пернатите ще се адаптират към местните условия и по-лесно ще оцелеят после, когато ловците ги разселят в ловните полета.
Заради АЧС популацията на дивите свине драстично намаля и в тукашните ловни полета, което няма как да не се отрази отрицателно на отстрела, все повече ловци се ориентират по-сериозно към птичия лов. Затова и тази година Горнооряховското сдружение предвиди необходимите средства за разселване на пернат дивеч. Преди фазаните бяха взети 300 полудиви патици, които първо също ще бъдат доотгледани, преди ловците да ги разселят в подходящи за тях реки и водоеми.

А по-нататък е предвидено ЛРС-Горна Оряховица да разсели и яребици, за които вече е направена заявка. 

Милка ДЕНЕВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ