140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

380 фазана ще разсели ЛРС-Перник

разселване перник

380 фазана за разселване доотглежда ЛРС-Перник във волиера в гр. Батановци. Птиците са закупени на 45 дни от фирма “Сокол-БЛРС”. 200 фазана са платени, останалите са получени по Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ.

ЛРС-Благоевград – 1140 полудиви патици заплуваха в р. Струма и околните водоеми

Фазанът не е предпочитан за разселване вид от ловците в сдружението. Досега традиционно се разселва единствено в дружинката в с. Витановци. Само през последните две години там са разселени 90 ловни фазана.
„В нашия район климатът не е подходящ за фазани”, коментира председателят на ЛРС-Перник Виктор Вучков. По думите му птицата обича влажен въздух и ниска надморска височина. В Пернишки регион надморската височина е между 600-900 м.
Закупените сега фазани ще се доотглеждат до ноември-декември, след което ще бъдат разселени в природата.

Ася Асенова

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ