140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Христо Христов е преизбран за председател на ЛРС-Болярово

събрание христов

Кметът на община Болярово Христо Христов получи пореден мандат като председател на Ловно-рибарско сдружение „Странджа“ след проведеното отчетно-изборно събрание на сдружението. Той ще е и делегат за Общото събрание на НЛРС-СЛРБ, а при евентуален ангажимент на кмета, ЛРС „Странджа“ ще бъде представлявана от Николай Вълчев. За председател на Контролния съвет общото събрание избра Стоян Станков.

събрание христов

В ЛРС „Странджа“ членуват 14 ловно-рибарски дружини с 488 членове. Сдружението стопанисва 52 400,50 ха ловна площ. През март тази година се проведе пролетната таксация, отчете председателят Христов. Според резултатите от нея, стабилизират се запасите от благороден елен, сърна, яребица. Вследствие на активното участие на ловците в превантивните мерки срещу Африканската чума по диви свине е силно занижен запасът на дива свиня в района. Отчетен е отстрел от 78 броя при план 201.

ЛРС-Бургас – Отчетът показва добри финансови резултати

Отчетени бяха са трудностите, които срещаха ловците при предаването на пробите за изследване, включително и да съхраняват труповете до излизането на резултатите, а те са забавят с месеци.

Леко завишение се отчита при пролетната таксация и на запасите от див заек, но те все още остават незадоволителни. По тази причина и тази година не се ловува на този вид организирано.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ