140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Благоевград – 1140 полудиви патици заплуваха в р. Струма и околните водоеми

благоевград разселване

От две години, когато започна да се отчита тенденцията за намаляване  популацията на  диви свине в района, ЛРС-Благоевград изготви стратегия за увеличаване броя на разселените пернати видове дивеч, като алтернатива и предоставяне възможност за нов вид ловни емоции през сезона чрез излети на фазан, кеклик, яребица и водоплаващ дивеч. Първите видове се осигуряват от местното дивичовъдно стопанство край Благоевград, а полудивите патици от производственото стопанство на фирма „Сокол-БЛРС” край Враца.

2700 фазана разселват дружините на ЛРС–Горна Оряховица

Миналата година от там бяха осигурени 850 броя полудиви зеленоглави патици, а преди дни бяха доставени 1140 броя. 600 от тях са закупени от сдружението, а останалит 540 по Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ.

благоевград разселване

Малките патета са на 45-дневни и бързо се приспособяват към водоемите, които са избрани за тяхното разселване. Най-много бройки бяха пуснати в м.”Проевски чифлик”, баластриерите край Покровник, езерото в парк “Бачиново”, блатото край Обел, топлите гьолове край Симитли и р. Струма край Железница и разклона за Брежани.

благоевград разселване

Ръководството на ЛРС-Благоевград чрез годишните план-програми настояват председателите на дружинките да проявяват повече инициатива и където е възможно със собствени средства непрекъснато да увеличават популацията на пернатите и както е в много европейски страни, този вид вид лов да е на особена почит и да се радва на голяма популярност.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ