140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС–Дулово инвестира в материалната си база

събрание дулово

При стриктно спазване на изискванията поради пандемията от Covid-19 на добро ниво премина общото отчетно събрание на ЛРС-Дулово. В залата на общината присъстваха 67 делегати от избраните 73-ма  от 19-те ловни дружинки на общините Дулово, Главиница и Тутракан. В работата на събранието взеха участие и Николай Гунчев, председател на правната комисия на Националното ловно-рибарско сдружение и директорът на РУГ Русе Огнян Савянов, които са членове в дуловското сдружение.

Ловците от ЛРС-Перник намалиха таксата на дамите

Обстоен доклад изнесе председателят на ЛРС-Дулово д-р Дечо Иванов, който проследи дейността през изминалата година, която, както на много места, не донесе много радости за добруджанските ловци, което се дължи на епидемията от АЧС по дивите свине. Животните изчезнаха от местните ловища, а това години наред беше най-атрактивният лов в този край. Отчетени са само пет броя отстреляни диви свине за последния сезон.

Общата площ на сдружението е 53 130 хектара. Докладчикът изтъкна, че в  дружинките е създаден добър климат, като има взаимно уважение между старите и младите ловци, които проявяват отговорно отношение за доброто стопанисване на районите. През периода две от дружинките – тези от селата Секулово и Скала, са се обединили в една с цел подобряване на ловната дейност.

  От известно време в дуловското сдружение се прави много за обогатяване на материалната база, като ловците получиха добра подкрепа от общината. Взето бе решение за новоизградения стрелкови комплекс да се закупят автомашични машинки за стрелба и агрегат, за което бяха отделени 12 хиляди лева.  Също така беше построена нова фазанария на сдружението, чиято площ е 25 декара, а вложените парични средства по изграждането на комплекса са 12 400 лева, като 5 хиляди лева са спонсорство от НЛРС-СЛРБ, за което УС на сдружението е много благодарно. Още тази година във волиера ще бъдат доотгледани закупените фазани и яребици. Всяка година се разселват по над 1100 птици, към тях се прибавят и допънителните доставики по Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ. Всичко това спомага в ловищата на дружинките, където има добри местообитания, да се увеличава и популацията им.

След доклада на Контролния съвет, беше гласувана и предложената програма за настоящата година, като общото събрание завиши членския внос от 45 лв на 55 лева. В момента сдружението наброява 720 ловци, като се провежда курс за 38 нови кандидати да придобият правото за ловци.

Гласувано бе за делегати на Общото събрание на НЛРС-СЛРБ да бъдат избрани председателят д-р Дечо Иванов и ловният специалист на сдружението Тошко Тотев.

Георги НИКОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ