140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Пазарджик – Традиционен риболовен турнир на Звъничево

състезание звъничево

Членовете на ЛРС „Сокол 1893“ в Пазарджик проведоха своето традиционно състеза­ние по случай откриването на риболовния сезон. На конце­сионираната от тях бивша ба­ластиера край с. Звъничево в надпреварата се включеха 49 участника, които направиха от традиционния риболовен турнир истински празник. Те бяха разделени в четири категории: „Мъже“, „Жени“, „Юноши и девойки“ и „Деца“. За пореден път последната категория се оказа най-мно­гобройна.

Топлото време и каприз­ната риба, заради все още незавършен размножителен процес, доведоха до намале­на активност. Някои все пак натрупаха улов, но не всич­ки състезатели успяха да се разпишат. Главен съдия и основен организатор беше председателят на секцията по риболов към сдружението Трендафил Величков.

Изключителна атракция бе доскорошният основен орга­низатор на изявата, членът на УС Андон Андонов, който тази година бе участник и то с една ретро бамбукова въдица на плувка. Зевзеците от публика­та често му задаваха въпроса: „Каква акция е?“, а той с присъщото му чувство за хумор отговаряше: „Не знам каква акция е, но тухла четворка спокойно държи!“

състезание звъничево

В надпреварата край с. Звъничево абсолютен шампион на турнира стана Антон Младенов от катего­рията на мъжете, той взе и приза за най-голямата риба. Втори се класира Лазар Кен­деров, а трети е Георги Геор­гиев.

В категорията „Жени“ първа се нареди многократната по­бедителка в различните въз­растови групи през годините Мира Спасова, сребърното второ място бе за Иванка Петрова, а приз за третото не бе присъден, понеже ни­коя от останалите участнич­ки нямаше реализиран улов. При юношите и девойките победител е Йоана Иванова, а второто място е за Павлина Петрова.

състезание звъничево

Най-интересна бе категори­ята „Деца“, където шампион стана 9-годишният Антон Ла­заров. Той взе приза и за най- млад участник. Втори се наре­ди Данаил Бонев, а третото място почти куриозно с една­къв брой точки бе поделено от Венцислав Христов, Георги Грозданов и Георги Кънев.

Беше отличен и риболо­вецът с най-дълъг стаж в любимото хоби. Това е Иван Шивиков, който със своите ­70 години прибра приза „Най- възрастен участник“ на турни­ра.

Всички призьори бяха от­личени с купи, грамоти и спе­циални награди от любезни партньори на сдружението. В заключение Трендафил Ве­личков искрено благодари на всички участници в празника и на спонсорите.

Спас Спасов

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ