140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Разград – Сдружението е в добро организационно и финансово състояние

събрание разград

Традиционно общите събрания на ЛРС-Разград преминават на добро ниво, разбира се, с не малко въпроси и идеи, които са фокусирани към правилното осъществяване на ловностопанската дейност. Винаги се търсят и най-подходяшиге пътиша за увеличаване на финансовото състояние, което, естествено, е гаранция за успехите. Този път на събранието присъства и председателят на Националното ловно-рибарско сдружение Васил Василев.

В отчетния доклад на председателя на УС на сдружението Пенчо Пенчев обстойно беше проследена едногодишната дейност в един труден период, както заради пандемията, така и заради АЧС, което се е отразило на изпълнението на поставените им задачи.

събрание разград

Сдружението се състои от 31 ловно-рибарски дружинки, които са на територията на пет общини  и две ДГС, членовете са 1380, като общата площ за стопанисване е 108 411 ха. През изминалата година са проведени 8 заседания на УС, на които са разгледани важни въпроси от дейността, разгледани са 11 молби, жалби, писма и сигнала. Проведена е масовата ловна вечеринка, като са направени и дарения на две деца в неравностойно положение в размер на 3874 лв., събрани от ловците. Освен това с 1000 лв. е подпомогнат за лечение   колега от Кърджали. С решение на УС и след представяне на обосновано писмо и направена финансова сметка за материали през 2020 година бяха подпомогнати частично финансово няколко дружинки да ремонтират и да обновят заслони, навеси, фургони и ловни хижи, които ползват при ловните излети. Това са дружинките от Гецово, Разград 22, Гороцвет, Дряновец, Сеново, Сейдол, Кривня, като общата стойност на финансовото подпомагане е за 4234 лева.

ЛРС-Септември – Разселването на дивеча е приоритет на сдружението

„През отчетния период, въпреки пандемията и АЧС, се опитахме да ловуваме къде успешно, къде неуспешно и за огромно съжаление поразиите от Африканската чума по свинете бяха жестоки на територията на сдружението. Тази тенденция продължава” – изтъкна председателят Пенчев.

Проведената таксация през пролетта обаче показва, че има увеличение на популацията на благородните елени, сърните и фазаните. През изминалия ловен сезон са изплатени на ловците за отстрел на хищници 11 300 лв, което е  двойно повече от предходната. Дружинката в село Ловско има най-голям принос, следвана от тази на селата Гороцвет и Желязковец. Важното е това, че през периода няма груби нарушения на законността при провеждане на ловните излети. По отношение на дисциплината и безопасността също няма регистрирани инциденти и нарушения.

събрание разград

В своето изказване Васил Василев поздрави лудогорските ловци за онова, което са постигнали през изминалия период, той отговори и на множество поставени от тях въпроси.

За делегати на Общото събрание на Националното ловно-рибарско сдружение са избрани председателят на ЛРС-Разград Пенчо Пенчев, зам.-председателят Румен Марков и Неделчо Неделчев, ловният специалист.

Георги НИКОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ