140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Септември – Разселването на дивеча е приоритет на сдружението

събрание септември

Само преди дни ЛРС „Марица 1999“ в Септември проведе своето отчетно събрание. На форума присъстваха 34 представители на 16 ловно-рибарски дружини от всичките 49 делегати.

Мероприятието премина при следния дневен ред: отчет на УС за изтеклата 2020 г., отчетен доклад на КС за същия период, приемане на финансовия план за 2021 г., приемане плана за основните ловно стопански дейности в сдружението за настоящата година и точка „Разни“.

ЛРС-Русе– Втори поред мандат за председателя Пламен Цветков

В отчетния доклад на УС, представен от председателя на ЛРС – Септември Стоян Серев, обстойно бе разгледан проблемът с АСЧ и отражението му върху лова на дива свиня за бъдещия ловен сезон. Освен това, за да се компенсират част от излетите за едър дивеч, бяха разселени 405 яребици /през пролетта/, 860 фазана, 94 диви заека и 420 патици.

В отчетния доклад на КС се казва, че дружеството е в добро  финансово състояние и без проблемно изпълнява своите задължение по отношение на лова  и опазването на дивеча.

В плана за основните дейности бе обърнато внимание на факта, че прогнозата за закупуване и разселване на дивеч от сдружението през тази година е: 320 яребици, 58 заека, 365 фазана и 200 полудиви патици и всичко това без допълнителните бройки, който ще получат по Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС – СЛРБ.

В точка „Разни“ с един глас против бе подкрепена кандидатурата на Евгени Абаджиев за председател на Националната ловно-рибарска организация и бе предложено да се направи интернет сайт на ЛРС „Марица 1999“ – Септември.

Спас СПАСОВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ