140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС–Силистра – Трети председателски мандат за Орлин Николов

събрание орлин николов

Едно от големите сдружения на Североизтока е ” Сокол 1″ в крайдунавския град Силистра, затова и на проведеното общо отчетно-изборно събрание имаше делегати от общините Силистра, Алфатар, Ситово и Кайнарджа, а гост на форума бе Васил Василев, председател на Националното ловно-рибарско сдружение.

В началото на доклада за 4-годишния мандат на УС на сдружението председателят му Орлин Николов изтъкна, че както организационно, така и финансовото организацията е добро състояние . Дружинките от този край не само отговорно се отнасят към задачите си за стабилизиране на ловната дейност, но и се търсят и допълнителни пътища за финансиране. Разнообразни са терените на ловищата, което позволява да се увеличава популацията на дивите животни. 

ЛРС-Сливница – Единодушен вот – 10-и мандат за Милко Миланов

“Работим във взаимодействие с местните власти – областната администрация, МВР, Граничния полицейски участък, ДГС-Силистра, РДГ-Русе и с подкрепата на общинските ръководства.

В сдружението членуват 1239 ловци на различна възраст, сред които има и 19 жени. Ловните дружинки са 32 на обща площ 111 522 ха, като незаетите места са 354.

„През последната година организирахме курс за нови ловци, като 35 придобиха успешно положиха изпитите и добиха това право, а по този начин се извършва освежаване и попълване на членския състав” – изтъкна докладчикът.

Що се отнася до ловностопанската дейност, бе казано, че в последните няколко години има задържане на дивечовите запаси на едно ниво, с изключение на дивата свиня. Устойчив запас при дивия заек има само в дружинките в селата Искра и Ирник, където има подходящи местообитания. Много се разчита на фазаните, чийто лов е много атрактивен и харесван от ловците. Индивидуалният лов на хищници стана много привлекателен за голяма част от добруджанските ловци. Те се отнасят много отговорно към отстрела на чакалите и лисиците, за да се даде спокойствие на дивеча и да се опазят приплодите. Груповото ловуване обаче, трябва да се планува преди 31 декември, а не да се чака следващата година, когато има ограничения при изпълнението на плана за отстрел на чакали. Подценява се също така изпълнението на плана за пернати хищници – свраки и врани, както и на скитащи кучета. При отстрела на хищници традиционно начело са дружинките в селата Ситово, Айдемир, Искра, Калипетрово, Цар Асен, Брадвари и град Алфатар.

Изтъкнато бе, че в Силистренското сдружение традиционно се развива спортно състезателната дейност, като бе изграден модерен стрелкови комплекс и редовно се организират състезания. Традиционни са и дружествените киноложки състезания по правилата на “Свети Хуберт.  В изказването си Васил Василев поздрави силистренските ловци и отговори на част от въпросите, които вълнуват ловците. Изран бе нов управителен съвет от 11 члена. За председател на сдружението единодуно гласуваха доверието на Орлин Николов, който ще води организацията за трети мандат. Председател на КС е Здравко Стоев. За делегати на Общото събрание на НЛРС-СЛРБ са избрани Орлин Николов, Александър Сабанов, Мирослав Черников, а за резерва Здравко Стоев.

Георги НИКОВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ