НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-София-изток разсели 285 полудиви патици

разселване лрс-софия-изток

На 9 юни ЛРС-София-изток разсели 285 полудиви патици на 45- дневна възраст, закупени от производственото стопанство на фирма „СОКОЛ–БЛРС” край Враца.

150 полудиви патици разселиха ловците от ЛРС-София-запад

Патиците бяха разселени за доотглеждане във водоемите, стопанисвани от ловно-рибарските дружини в Челопечене, Яна и Кремиковци.

разселване лрс-софия-изток

В разселването взеха активно участие ловците Венцислав Дешков, Борислав Христов, Марин Булянски и Бойко Колев.

„Районите на сдружението разполагат с много водоеми и патиците са един от основните обекти на лов за ловците от сдружението. По този начин ние увеличаваме популацията на полудивата патица, за да могат нашите дружини да провеждат успешни ловни излети”, каза ръководителят на ЛРС-София-изток Любен Бачев.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ