140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-София-юг преизбра за свой председател Алеко Динев

ЛРС-София-юг


На 12 юни в Националния учебно-логистичен център на БЧК край с. Долни Лозен се проведе общото отчетно-изборното събрание на ЛРС-София-юг. Форумът, на който присъстваха експертът на НЛРС-СЛРБ Георги Младенов, Валентин Симов, секретар на Българската федерация по риболовни спортове, 59 делегати от ловно-рибарските дружини, обсъди отчетния доклад на УС за дейността на сдружението за мандат 2016-2020 г. и докладът на контролно-ревизиорната комисия за неговото финансово състояние. В продължителна дискусия присъстващите на срещата гласуваха избора на председател, членове на УС, делегатите за Общото събрание на НЛРС-СЛРБ, което ще се състои на 7-8 юли т.г

ЛРС–Стражица – В бъдеще ще се разчита все повече на пернатия дивеч

Наред с кандидатурата на Алеко Динев за председател на УС на ЛРС-София-юг бе издигната и тази на Георги Христов, секретар-касиер на ловната дружинка в с. Яребковица. Двамата кандидати представиха своите програми и очертаха посоките на работа по наболелите проблеми, които стоят за разрешаване пред ЛРС-София-юг.

Георги Христов посочи, че акцентът на неговите усилия ще падне върху запазване финансовата стабилност на сдружението, борбата с бракониерството, засилено внимание към правата и потребностите на обикновения редови ловец, опазването на ловните територии на ЛРС-София-юг в тяхната цялост от опитите в последните години части от тях да бъдат изземвани.

ЛРС-София-юг

Алеко Динев застана зад каузата на своя колега от с. Яребковица по отношение съхраняването на ловищата на сдружението и  допълни, че урбанизацията на столицата и селищата около нея крие сериозен риск ловните полета на не малко дружини да изчезнат и ловците да нямат къде да ловуват. Той съобщи, че ще продължи да отдава от себе си това, за каквото досега винаги се е старал и е работил в предишните свои мандати. Инж. Динев припомни пред присъстващите делегати, че ще продължи да поддържа политиката на следване на дейността, целите и интересите на НЛРС-СЛРБ и призова членовете на ЛРС-София-юг към единство и сплотеност пред все по-честите заплахи към ловната общност в страната. По време на заседанието председателят обвини делегат на ОС в ренегатство, тъй като съвместно с Евгени Абаджиев, председател на ЛРС-Пазарджик, през 2013 г. двамата участват в УС на БЛРС.

Резултатите от последвалото гласуване наклониха везните в полза на Алеко Динев – от 56 гласували делегати той получи подкрепата на 45. Останалите 11 гласа бяха дадени за неговия опонент – Георги Христов.

Преизбраният за пети пореден мандат председател на ЛРС-София-юг предложи УС на сдружението да се състои от 17 души.

ЛРС-София-юг

Алеко Динев отправи специални благодарности към председателя на контролно-ревизиорната комисия Димитър Янчев за безценната помощ и приноса му към развитието на софийското сдружение и превръщането му в едно от водещите в страната, за неговите принципност и  всеотдайност в работата му за развитието на ловното дело на ЛРС-София-юг. Той подари на ветерана картина с ловен сюжет и му пожела още дълги години да бъде все така активен деец в полза на ловците от сдружението.

За делегати Общото събрание на НЛРС-СЛРБ през юли бяха избрани Алеко Динев, Иван Бъчваров (председател на ЛРД-Лозен), Марин Маринов (председател на ЛРД-Белчин), Георги Овнарски (председател на ЛРД-Бистрица) и Стойчо Киричин (председател на ЛРД-Железница) като делегат в резерва.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ