140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-София-запад подкрепя кандидатурата на инж. Васил Василев за председател на НЛРС-СЛРБ

събрание лрс-софия-запад председател

Иван Бояджиев бе преизбран за председател на ЛРС-София-запад, а Светослав Георгиев за зам.-председател. Това реши Общото събрание на сдружението, проведено на 10 юни в сградата на НЛРС-СЛРБ в София.

събрание лрс-софия-запад председател

Делегатите подкрепиха кандидатурата на инж. Васил Василев за председател на НЛРС-СЛРБ. За член на Управителния съвет на Националната ловна организация те предлагат Светослав Георгиев, а за председател на Контролния ѝ съвет – адв. Стойчо Гергьовски, който и в момента оглавява органа. Христо Ковачев отново е издигнат за член на КС.

събрание лрс-софия-запад председател

Общото събрание, в което участва и главният секретар на НЛРС-СЛРБ Даниел Тошков, премина в делови тон и стегната организация. Обърнато бе внимание на нуждата от повече и по-системни грижи за дребния местен дивеч като алтернатива за лов, заместваща спадналите запаси от дива свиня вследствие на епидемията от АЧС. Като обнадеждаващ факт на събранието бе отчетено, че популацията на дивия заек на територията на ЛРС-София-запад бележи сериозен ръст, почти двоен. Сдружението проявява ежегодна активност при разселването на фазани, яребици и полудиви патици, с които  обогатява своите ловища.

събрание лрс-софия-запад председател

Като тема за размисъл бе предложена идеята при настъпване на благоприятни условия, да се създадат ферми за отглеждане на диви свине, които впоследствие да бъдат разселени в природата, за да може да се възстанови запасът от този основен вид дивеч.

ЛРС-София-юг преизбра за свой председател Алеко Динев

В областта на риболова ЛРС София-запад ежегодно провежда дружествен турнир, като традицията бе нарушена единствено от ограничителните мерки в пандемията от Covid-19. Предвид липсата на собствен голям водоем, сдружението прилага една иновативна практика – сключило е споразумение със стопаните на арендованите язовири „Маслово“, „Безден“ и „Суходол“, където членовете на ЛРС-София-запад могат да упражняват хобито си при преференциални условия. Сдружението взема дейно участие и в организацията на традиционния турнир по риболов на община Костинброд, който се провежда на яз. „Маслово“.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ