140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС–Варна – Полагат се усилия за възстановяване на дивечовите запаси

събрание лрс-варна

При спазване на изискванията за пандемията от Covid-19 и при добра организация премина общото събрание на ЛРС-Варна. Делегатите от дружинките със загриженост се отнасят към проблемите na ловното стопанство, а през изминалия период те не бяха малко. В доклада, изнесен от председателя на УС на сдружението Колю Панайотов, беше проследена дейността през изминалата година и се посочиха новите пътища, по които да върви за постигане на по-високи резултати. В организационно и финансово отношение има добър отчет, защото дружинките проявяват много голяма активност. Тревога обаче се буди у всеки ловец, когато си помисли за Африканската чума по свинете, а това е най-атрактивният лов. Потърсихме  диви прасета, за да ги  запазим и увеличиим популацията в ловищата. Развитието на ловното стопанство е свързано със социалните и икономическите отношения в обществото. То е функция на културата, икономиката и отношението на народа към природата. 

„Нашата дългосрочна визия е да запазим и обагатим дивечовите запаси, за да се възстановят някои видове – заяви Панайотов. – В тази връзка се провеждат и таксациите, чрез които се отчита наличието им и в зависимост  от резултатите да създадем по – добри планирания. През 2020 година  вследствие на обявената пандемия се наложи таксацията да се направи служебно. Това доведе до неяснота за наличието на дивеч в  ловните райони, особено за броя на дивите свине, тъй като АЧС нанесе големи щети. Данните от таксацията  показват слаби резултати.”

Общата наличност на благородните елени  през 2019 година е била 143 животни, а миналата те са намалели на 71. Бракониерството и хищниците са основните причини  да не нараства популацията им. Запасът на сърните през 2019 година е бил 1039 бр., а през миналата е намалял на 817. При план 151 диви свине през последния сезон са отстреляни едва 41.

събрание лрс-варна

„В началото на миналата година излязоха две заповеди на министъра на земеделието и храните , с които се удължаваха сроковете за ловуване  на дива свиня.  Указанията бяха да се намали  драстично броя им, което в настоящия момент  се отчита като огромна грешка, тъй като  популацията им  изчезна в някои региони напълно” – отчита председателят.

Докладчикът Колю Панайотов сподели, че във Варненското сдружение има възможност да се изпълнява една широка програма за увеличаване запасите на дивите  животни. Забелязва се леко нарастване на популацията на дивия заек, но все още е под допустимия запас. Затова решението на УС на ЛРС-Варна е да не се провеждат излети за този вид дивеч. 

Във фазанарията край с. Батова се отглеждат специално за разселване в районите диви зайци.  Бяха разселени в природата 24 броя и най-вероятно в скоро време ще бъдат разселени още 40. Има увеличение и на фазаните и яребиците в последната година благодарение на разселването на пернат дивеч.

За делегати на Общото събрание на НЛРС-СЛРБ бяха избрани Колю Панайотов, Валери Джамбазов, Митко Митев и Георги Георгиев.

Георги НИКОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ