140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Велики Преслав – Ловностопанската дейност е на ниво

събрание велики преслав

В обновения ловен комплекс „Рибарника“, ширнал се в до­лината на р. Голяма Камчия, се проведе общото събрание на ЛРС-Велики Преслав. Да станат съпричастни на отчетна­та дейност бяха дошли инж. Васил Василев, председател на НЛРС-СЛРБ, и инж. Янко Йорданов, кмет на община Велики Преслав, който бе и делегат на ЛРД-Драгоево.

събрание велики преслав

Присъстваха 27 делегати от избраните 36 в дружинките на общините Велики Преслав, Смядово, Върбица и Шумен. В доклада, изнесен от председателя на ЛРС Юрий Лозанов, беше обстойно застъпено извършеното от ловците през от­четния период, който не е бил лек заради пандемията, за­това са били отменени някои планирани дейности. Те ще бъдат подновени през тази година в навечерието на откри­ването на новия ловен сезон. В организационно отношение дружинките са на ниво, като в тях членуват 980 ловци на различна възраст, но с еднаква ловна страст. Около 200 са свободните места, затова и всяка година се провеждат обу­чения на нови ловци, които попълват дружинките. След като беше подновено управлението на сдружението през изте­клия период с привличането на нови хора, се чувства много по-добро състояние на организацията. Отчита се и по-добра ловностопанска дейност, като въпреки АЧС през последния сезон са отстреляни 102 диви свине. Направени са добри стъпки по развитието на организирания ловен туризъм.

ЛРС-Ловеч – Големи поражения от АЧС, значително разселване на пернат дивеч

След доклада имаше оживени разисквания, като част от делегатите на общото събрание на ЛРС-Велики Преслав изтъкнаха някои важни въпроси, които фокуси­рат за подобряване на дейността. Инж. Васил Василев от­говори на въпросите и даде ценни съвети, той пожела по­добряване още повече на дейността през новия сезон и в следващите години. Приет беше бюджетът за тази година и програмата за работата в бъдеще. За делегати на Общото събрание на НЛРС-СЛРБ бяха избрани Андрей Андреев и Желязко Неделчев, а резерва са Николай Каракашев и Фей­зула Фейзула.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ