140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

100 диви заека обогатиха ловните полета на ЛРС-Свиленград

свиленград заека

Ловно-рибарското сдружение в Свиленград разсели 100 диви заека. В кампанията по обогатяване на дивечовите запаси в ловностопанските райони  участваха 12 дружини.  Зайците са на 60-дневна възраст. В предишните две години на територията на сдружението бяха разселени по 50 заека.

Стотици фазани разселиха дружините на ЛРС-Каспичан

Зайците са закупени със собствени средства от отчисления от такса „Стопанисване“, която бе въведена в сдружението именно с цел да се генерират средства за закупуване и разселване на дребен местен дивеч. Надеждите са така да бъде увеличена популацията на дивите зайци и да се провеждат успешни ловни излети.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ