140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Дружините от ЛРС-Търговище са доволни от ползването на сърни и елени

търговище ползването

Сред ловните дружинки на ЛРС-Търговище в последните години значително е подобрена дейността по правилното стопансване на дивеча. Това казва председателят на сдружението Станислав Папазов. Що се отнася до благородните елени има тенденция към поддържане на наличния запас , като бройките се увеличават съвсем незначително. Това дава възможност и за увеличаване на ползването от дружинките. През миналия сезон беше предвидено ползването на 35 броя за отстрел във всички възрастови групи, като са отстреляни селекционно 21 броя приплоди и едногодишни мъжки.  Ползвали са ги ловците от дружинките в селата Александрово, Буйново, Буховци, Ловец, Лиляк, Макариополско, Ралица и Надарево. За новия сезон е предвидено ползването на 29 броя в дружинките с допустимия запас Александрово, Бистра, Буйново, Буховци , Въбел, Ловец, Лиляк, Макариполско, Ралица и Надарево.  При сърните се наблюдава  леко увеличение на наличните запаси. Прави впечатление, че този вид дивеч  е не само в горския фонд, но и в поземлените райони.  Това идва да покаже, че главната причина сърната да се задържа и размножава в полето е правилното стопанисване на вида и намаляване  на бракониерството.  Затова през следващия сезон сдружението предвижда  ползването на 19 сърни в ЛРД-Бистра, ЛРД-Буховци, ЛРД-Васил Левски, ЛРД-Въбел, ЛРД-Давидово, ЛРД-Лиляк, ЛРД-Ловец е ЛРД-Пресяк.

Ловците от ЛРС–Силистра се концентрират върху местния и прелетния дребен дивеч

Състоянието на запасите  при дребния дивеч не задоволява ловците. В предходните години не се ловуваше на див заек и въпреки това запасът не бележи ръст, а и в голяма част от районите  намалява значително, дори и изчезва. Най-значителен ръст има при яребиците и фазаните.  Това се дължи на факта, че  ежегодно сдружението разселва в ловищата на дружинките 900 яребици и толкова бройки фазани. През последния сезон бяха ползвани 1121 разрешителни за индивидуален лов.  Остреляни са 3920 пъдпъдъка, 1412 гургулици, 655 гривяка, 480 зеленоглави патици и 252 бекаса и бекасини. При лова на пъдпъдъци най-добри са постиженията на ловците от ЛРД-Буховци,  ЛРД-Александрово, ЛРД-Ралица, ЛРД-Макариополско и други. Сполучлив лов на гургулици имаше в дружинките в селата Макариополско, Давидово, Лиляк и Надарево, а при гривяк – ЛРД-Лиляк, ЛРД-Макариополско и ЛРД-Въбел.  На водоплаващ дивеч най-добра е слуката на ловците от дружните в Давидово, Макариополско, Ловец, Буховци, Васил Левски и Съединение. 

Георги НИКОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ