140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловците от ЛРС–Силистра се концентрират върху местния и прелетния дребен дивеч

силистра дивеч

През последните години ловците от ЛРС “Сокол 1” в град Силистра работят много организирано за увеличаване и запазване на популацията на различните видове дивеч. Дружинките, които са на брой 32, са на териториите на 4 общини в Крайдунавска Добруджа – Силистра, Кайнарджа, Алфатар и Ситово. След като дивите свине изчезнаха заради пандемията от Африканската чума по свинете, дружинките обърнаха по-голямо внимание на другите видове дивеч, които им носят емоции по време на излетите. Това твърди председателят на сдружението инж. Орлин Николов. Той казва, че устойчив запас при дивите зайци има само в дружинките в селата Искра и Ирник, където се провеждат всяка година и успешни излети.

силистра дивеч

Много добра популация има при фазаните, като всяка година сдружението разселва по 3345 такива птици, а отделно дружинки със свои средства закупуват допълнителни количества с надеждата за увеличаване на запасите и провеждане на успешни излети. Убедени са ловците, че с намаляване запаса на дивите свине фазанът и за в бъдеще ще е основен ловен вид. Отчетът за изминалия сезон показва, че на първо място по отстрел на фазани е ЛРД-Калипетрово /210 броя/, ЛРД-Айдемир /184/, ЛРД-Срацимир / 171/, ЛРД- Попина /132/ и ЛРД-Гарван /102/. Като цяло планът за отстрел на фазани за сдружението бе 4360 птици, а изпълнението е 1744, което е 40 на сто. 

силистра дивеч

 Добруджанци разчитат много и на дребния прелетен дивеч, като отчетът за миналия сезон показва, че мигриращият дивеч е много привлекателен и масов обект за лов, той е за ловци с майсторски умения. При него няма план за ползване, но има дружинки с много добър отстрел, изтъква Орлин Николов. На първо място са ловците от ЛРД-Средище с отстреляни 967 пъдпъдъка, ЛРД-Алфатар с 875 броя и ЛРД-Сребърна с 540. ЛРД-Средище отново е начело при ползването на  гургулици и гривеци – 527, следвани от ловците от ловната дружинка в село Калипетрово с 387 броя и ЛРД-Ситово с 357 птици. 

ЛРС-Хасково – Грамоти за отличилите се в ловностопанските мероприятия

 Индивидуалният лов на хищници стана много привлекателен за голяма част от ловците, изтъкват от сдружението в крайдунавския град.  На месец се издават между 100-125 разрешителни.  Твърди се обаче, че груповият и индивидуалният лов  на хищници трябва да се планира преди 31 декември, а не да се чака следващата година, когато има ограничения за груповия лов при изпълнен план за чакали. Подценява се също така отстрелът на  пернати хищници – свраки и врани, както и на скитащи кучета из ловните райони. Просто на пръсти се броят дружинки, които имат такъв отстрел. 

силистра дивеч

От началото на тази година сдружението започна да плаща премии за отстреляни лисици.  Това бе добър импулс, тъй като само за 4 месеца бяха отстреляни  218 броя, а за цялата 2020 г. паднаха 292 лисици.  С решение на общото събрание от март 2020 г. към членския внос ловците дават допълнително по пет лева, за да се заплаща по 10 лв. за отстреляна лисица.

Традиционно най-добри хищничари са в друбинаката отв град Алфатар / 210 чакали/, село Ситово /108/ и Айдемир /75 хищника/. При лисиците отново първи са ловците от ЛРД-Ситово с отстреляните 58 бр., ЛРД – Искра с 37 и ЛРД – Айдемир – 24. Пернати хищници са отстреляни най-много в ЛРД- Калипетрово – 40, ЛРД – Цар Асен – 27 и ЛРД – Брадвари – 22. Най-много хищници имат ловците Стоян Донков от Алфатар, Георги Ченев от Ситово,  Радослав Йорданов от Алфатар и Георги Стоев от Сребърна.

Георги НИКОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ